^^


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДА
Стань справжнім українцем. Спілкуйся українською в сім'ї, на вулиці, з друзями, знайомими, на роботі і тим більше з начальством!

З повагою, адміністрація сайту
2008-2018
Інформаційно-освітній сайт (Категорія: Персональні сайти)
Гарного Вам настрою і позитивних емоцій. Любові, Віри і Надії! Щасливого 2019 року
Для перегляду всіх матеріалів і скачування файлів зареєструйтеся на сайті. Відвідайте форум та пограйте on-line ігри. Чекаємо відгуків у гостьовій книзі.(Інформація і технології, освіта, караоке, поезія, фізика, еротика.) Зареєстрованим-повний доступ!!! Розкажіть про наш сайт вашим друзям. Подайте своє оголошення. Приємного відпочинку.
Україна
• Людині без моралі красти дуже легко, бо диявол керує її думками.
• Життя кожного заклопотане завтрашнім днем. Люди не живуть, а збираються жити.
Cторінка матеріалу «Рекомендації з написання проектів» з категорії 7 «Суспільство і ми»

Рекомендації з написання проектів

Рубрика:•Суспільство і ми• Опубліковано: 17.12.2018
Оцінка(0) Переглядів: 31

ЗРАЗКИ ПРОЕКТІВ та рекомендована література для завантаження і ознайомлення

ЗАВАНТАЖИТИ Методичні рекомендації для правильного написання проектів
Зразок проектної заявки
Рекомендації до складання грантових заявок
Посібник з підготовки проектів
Соціальний проект

Рекомендації з написання проектів

Перед написанням заявки, Ви повинні задати собі та знайти відповіді на три запитання: 1. Хто скористається результатами виконання Вашого проекту? 2. Чи сприятиме виконання цього проекту подальшому розвитку Вашої організації? 3. Чи вистачить у Вас сил, часу та бажання на написання та виконання проекту?

Наступним кроком буде пошук фонду, який профінансує Ваш проект.

Проведення підготовчої роботи
Оцінка потреб
Збір і аналіз інформації

Для участі у конкурсі необхідно надати проектну пропозицію (проект),оформлену відповідно до наступних рекомендацій

Обов'язкові розділи проекту:
1. Титульний лист.
2. Анотація проекту (не більше 1 сторінки).
3. Опис проблеми, на вирішення якої направлений проект (не більше 2-х сторінок).
4. Мета і завдання проекту (не більше ½ сторінки).
Мета проекту – це насамперед спрямування на вирішення проблеми, це – зміни, які ми можемо зробити в громаді шляхом втілення плану заходів, який, власне, в проекті передбачений
5. Опис діяльності в рамках проекту: стратегія і механізми досягнення мети (до 2-х сторінок).
6. Очікувані результати: підсумки заходів, довгострокові результати, зміни, коло осіб, які цими результатами можуть скористатися (не більше ½ сторінки).
7. Бюджет проекту.

Обов’язковий перелік документів і відомостей, що подаються разом з проектом:
1. Короткий опис організації і кваліфікація ключових виконавців (до 1 сторінки)
2. Резюме ключових співробітників проекту
3. Листи підтримки чи рекомендаційні листи, що характеризують організацію і необхідність реалізації проекту (за наявності).
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію
5. Копія довідки з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4 -ОПП).
6. Копія довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Увага:
• Проекти, які подаються на розгляд, бажано друкувати 12 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал.
• Подані до організаторів конкурсу матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються і не рецензуються.
• Рішення конкурсної комісії щодо проекту остаточне і перегляду не підлягає. Його підстави не розголошуються.
• Про результати конкурсів його учасників повідомлять письмово або електронною поштою.
• Заявки від організацій, що надають свідомо неправдиву інформацію, не розглядаються.

Рекомендації до написання проекту

1. Титульний лист програми
• Назва проекту
• Загальна сума проекту
• Сума, яка запитується у донора
• Назва організації
• Юридична та фактична адреса організації
• Телефон/факс та e-mail організації.
• П.І.Б. керівника організації (контактні дані: телефон, e-mail)
• П.І.Б. керівника проекту (контактні дані: телефон, e-mail)

2. Анотація проекту (містить короткий опис проекту, з описанням всіх етапів його виконання).

3. Опис проблеми, на вирішення якої направлений проект
• Опис проблеми, її актуальність
• Реалістичність пропонованого шляху вирішення проблеми
• Цільова аудиторія проекту
• Затребуваність проекту цільовою аудиторією

4. Мета і завдання проекту
• Сформулювати очікувані позитивні зміни, які відбудуться в результаті проекту.
• Завдання, які планується вирішити в рамках проекту

5. Опис діяльності в рамках проекту
• Етапи реалізації проекту (Описати заходи, які будуть реалізовані в рамках виконання кожного етапу проекту, та терміни реалізації)
• Критерії відбору цільової аудиторії/учасників проекту (якщо передбачається проектом)
• Механізм розповсюдження інформації про проект і його результати
• Залежно від специфіки проекту вказати:
• учбово-тематичні плани;
• структуру роздаткових матеріалів;
• тематику і обсяг консультацій
• тематику, приблизну структуру, тираж і об'єм публікацій друкованих матеріалів;
• структуру і перелік розділів інтернет- ресурсів, що створюються;
• приблизну структуру, обсяг, методику і інструментарій дослідження;
• тематику, зразок програми і аудиторію конференцій та круглих столів.

6. Очікувані результати
• Результати заходів проекту з вказівкою кількісних і якісних характеристик.
До кількісних показників відносяться:
• вид, кількість і об'єм друкарської продукції;
• кількість безпосередніх одержувачів послуг (наприклад, учасників тренінгу) і їх розподіл на чоловіків та жінок;
• кількість нових коаліцій або партнерств, що виникли в процесі проекту;
• об'єм коштів (у грошовій або не грошовій формі), залучених в рамках заходів проекту.

До якісних показників відносяться:
• методики або технології, впроваджені в рамках проекту;
• розробка нових процедур, що полегшують або поліпшують діяльність одержувачів послуг;
• диверсифікація послуг, що надаються організацією своїм клієнтам;
• поліпшення законодавства або місцевих регуляторних документів;
• апробація нових методик;
• створення фінансової основи для діяльності одержувачів послуг.

7. Бюджет проекту
• Докладний бюджет проекту включає необхідні витрати, обумовлені змістом проекту, (може передбачати гонорари, передбачені безпосереднім виконавцям в проекті конкретних робіт чи послуг).
• Бюджет не включає витрати, що пов'язані з поточною діяльністю організації (для покриття організаційних /адміністративних витрат), непрямі витрати організації, витрати пов’язані з виплатою заробітних плат працівникам організації.
• Бюджет проекту повинен містити інформація про інші джерела фінансування проекту
• Бюджет проекту супроводжується докладними коментарями до всіх статей бюджету.
• Рекомендована форма бюджету додається.

Рекомендована форма бюджету проекту

Під час підготовки бюджетів проектів бажано використовувати наступну форму:

Назва статті бюджету
• Порядок розрахунку розміру статті
• Очікуване фінансування
• Власний внесок організації
• Внесок інших донорів
• Всього

Бюджет повинен бути розрахований у гривнях.
Додатково передбачена можливість підготовки бюджету в електронному вигляді, у форматі Excel.

До неприпустимих витрат відносяться наступні види витрат:
• Витрати на діяльність, яка виходить за рамки затверджених завдань і цілей проекту або бюджету гранту.
• Представницькі витрати, витрати на розваги; витрати на соціальну діяльність; витрати на проведення церемоній і витрати, що відносяться до них, включаючи харчування, проживання, транспортні витрати, оренда, і подарунки.
• Внески і пожертви фізичним і юридичним особам. • Подарунки, премії, чайові, штрафи, придбання алкогольних і тютюнових виробів.
• Витрати на кампанії по фандрейзингу, включаючи витрати на проведення фандрейзингових кампаній і кампаній по залученню коштів.
• Придбання нерухомої власності (земля, будівлі). • Амортизаційні витрати або витрати на плату за використання обладнання або приміщення, придбаних на кошти цього або попередніх грантів.

Суми, включені до бюджету проекту як внесок інших донорів, повинні бути підтверджені договорами з донорськими організаціями, бюджетами або гарантійними листами. Власний внесок організації повинен мати реальний грошовий вираз з описом джерел надходження коштів. Потрібно мати на увазі, що у разі отримання гранту, суми власного внеску повинні будуть підтверджуватись документально. Не розглядаються як внесок сума балансової вартості обладнання, меблів і т.п., навіть якщо це обладнання буде використовуватись в роботі за проектом.

Як правильно написати проект на грант!

Грант – це безповоротні кошти, які присуджуються організаціям та особам для здійснення діяльності, яка є неприбутковою та прописана у пропозиції, затвердженійгрантонадавачем. Для того, аби заявка виконала свою роль – отримала ресурси для реалізації проекту, потрібно правильно та чітко для сприйняття грантодавача її написати. Проект лише тоді має шанси на успіх, коли він логічний, завдання проекту відповідають меті, засоби реалізації - завданням, коли управління - просте й ефективне, бюджет - реальний.

Практичні поради, щодо написання грантових заявок.

1. Пишіть чітко та ясно
2. В процесі підготовки проекту не залишайте поза увагою такі основні правила:
використовуйте слова, які означають завершеність (підготувати, розподілити, зменшити, збільшити, організувати, виробити)
користуйтесь критеріями SMART, формулюючи задачі :
· конкретність;
· обчислювальність;
· територіальність;
· реалістичність;
· визначеність у часі.
3.Уникайте нелітературних слів, виправте граматичні помилки, дотримуйтесь впевненого та сміливого тону; думки висловлюйте коротко, ясно, цікаво.
Приблизний обсяг окремих розділів проекту
Презентація організації - до 1 сторінки
Формулювання проблеми - до 1 сторінки
Мета проекту - 1 абзац
Задачі проекту - від 0.5 до 1 сторінки
План виконання проекту - до 1 сторінки
Методи виконання проекту - до 1 сторінки
Кошторис - до 2 сторінок
Додаткові дані - до 10 сторінок
Загальні критерії оцінки проекту
Будь-який донор зверне особливу увагу на ясність поставлених цілей, задач та можливостей Вашої організації. Донор сподівається побачити чіткий та логічний зв’язок між специфікою діяльності Вашої організації та сформульованою проблемою.
Наскільки реалістичною є поставлена мета? Чи приведе виконання проекту до зміни існуючої ситуації? Чи видно, хто скористається результатами виконання проекту? Наскільки чіткі методи та план виконання проекту? Чи ясні методи оцінки результатів виконання проекту? Наскільки реалістичний та достатній для виконання поставлених задач кошторис? Чи показана фінансова та моральна підтримка інших спонсорів? Чи показана компетентність виконавців проекту?
Уроки, одержані в ході підготовки проекту
Якщо Ви не одержали грант - не впадайте у відчай. Попросіть від фонду письмові або усні роз’яснення щодо причин Вашої невдачі (якщо донор використовує таку практику), вивчіть та виправіть слабкі місця Вашого проекту. Не бійтесь згубити зайвий час зараз, щоб згодом досягти поставленої мети. Вчіться на своїх помилках. Люди, які пишуть чудові проекти, ніколи не втрачали віру в правильність вибору і робили спроби знову і знову. Ви тоже здобудете перемогу.

Знайшли помилку? Повідомте нас!

Оцінити цей матеріал: 

Коментарів поки немає (0)

На сайті мало коментарів, тому просимо брати активнішу участь в обговоренні.

Зіграйте ПАЗЛ 15Життя кожної людини – це шлях до самої себе

Надіємось на кращий 2019 рік.
Вітаємо всіх відвідувачів сайту і

бажаємо мирного неба та гарного відпочинку.
(Адміністрація сайту)

НАШ САЙТ БЕЗ РЕКЛАМИ!!! 

Слухайте! Ніби в чарівному сні,
В школі сьогодні сіяють вогні.
Музика тут вже лунає і сміх,
Вечір у школі, вечір для всіх. 

• При смаженні жир менше розбризкується, якщо на сковороду посипати трохи солі.
• Щоб сирі дрова розгорілися, їх потрібно посипати щіпкою крупної солі.
Підтримайте нас, розмістивши нашу кнопку в себе на сайті. Код:
Жарти, анекдоти, висловлювання

Які галузі знань вам подобаються? Результати
Відповідей: 39 ♥ Коментарів: 0 Інші опитування

ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТИ

Новини сайту
Несвічівськa ЗОШ Відео.
Випускниця Несвічівської ЗОШ Муха Юлія - чемпіонка Європи 2016 та 2017 року з армреслінгу серед юніорів!!! Відео. ...
час 25.05.2017 / 16:51
Останні новини
ЛУЦЬК УНІВЕРСИТЕТ Факультет інформаційних систем, фізики та математики. Рік заснування: 2015. Історично факультет заснований у 1
час 01.09.2016 / 19:22
Нове на сайті
За літо-осінь 2018 року розроблено систему онлайн калькуляторів. Переважна більшість з них знаходиться по адресу К
час 27.10.2015 / 14:49
СКРИПТИ ДЛЯ САЙТУ
Тут представлені корисні скрипти для сторінок сайту. Ви можете їх скопіювати.
час 07.08.2015 / 15:00
Всі новини
Статті
Цікаві досліди на уроках фізики
час 12.12.2018 / 15:07
Штучні продукти харчування. Харчова індустрія майбутнього
час 08.11.2018 / 16:27
Яке майбутнє на нас чекає? Версії розвитку людства від провідних футурологів і науковців.
час 11.09.2018 / 10:23
Реноме Української мови
час 24.08.2018 / 20:07
Чи є життя після смерті?
час 16.06.2018 / 12:58
Всі cтатті
Публікації
Інопланетяни
час 13.12.2018 / 23:42
Квантова фізика і свідомість людини
час 21.11.2018 / 14:09
Пори року
час 10.10.2018 / 22:13
Думки футурологів. Яким буде світ через 100 років?
час 12.09.2018 / 22:04
Фізики: всесвіт може виявитись симуляцією
час 27.08.2018 / 21:32
Всі публікації
Хто на сайті
Адміністратори: 0
Зареєстровані: 0
Гості: 3
Всього: 3
Список користувачів

Переглядів:
Ваш IP: 54.205.211.87
Підтримайте проект фінансово, перевівши кошти на рахунок 5168757373477324
Популярні на сайті SWF

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА!

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА!

Радіо FM online
Місяць сьогодні

Місяць сьогодні
Відкрити у новій вкладці

ІНФОРМЕРИ

Зіграйте ПАЗЛ 15

Опитування
Вам подобається наш сайт?
 Результати
Відповідей: 28
Коментарів: 0
Календар
Дата:
Ви користуєтесь броузером

При передруці та використанні матеріалів САЙТУ на інших ресурсах та публічному представленні, обов'язкове відкрите гіперпосилання на наш сайт (першоджерело) та дозвіл адміністрації.
Сайт працює на UACMS
Eл. почта: vlad1965vlad@ukr.net
Всі права захищені
Несвіч-Городище2-Посада
uacms 2008-2019 || Повідомити адміністрацію
Сторінка згенерована за 0,1030 с. Шаблонізатор: 0,0015 с. Інiціалізація ядра: 0,0077 с. Пам'ять: 10,00Мб./128M. БД: 19 запитів за 0,0070 с. ( PHP: 93% БД: 7% )
К-сть відвідувачів по країнах.
Україна Google:02.01-02:37 Yahoo: Msn: Yandex:17.01-18:14 Rambler: Aport: Mail.Ru:
Персональний сайт Куриляка Владислава Едуардовича

Д
О
П
О
М
О
Г
А