^^
Дивіться веб-камери світу та спостерігайте за погодою
Програма телепередач усіх каналів
Випадковий блок новин
Подати статтю
Світова статистика online
Інформаційно-освітній сайт (Категорія: Персональні сайти)
Гарного Вам настрою і позитивних емоцій. Любові, Віри і Надії! Щасливого 2021 року
Для перегляду всіх матеріалів і скачування файлів зареєструйтеся на сайті. Відвідайте форум та пограйте on-line ігри. Чекаємо відгуків у гостьовій книзі.(Інформація і технології, освіта, караоке, поезія, фізика, еротика.) Зареєстрованим-повний доступ!!! Розкажіть про наш сайт вашим друзям. Подайте своє оголошення. Приємного відпочинку.
Україна • Я їм, щоб жити, а інші живуть, щоб їсти. (Сократ)
• Поважай себе, якщо хочеш, щоб тебе поважали інші. (Бальтасар Грасіан)
Україна — Слава Україні!
Героям Слава!
Беларусь — Жыве Беларусь!
Жыве вечна!
Cторінка матеріалу «Відкритий урок з фізики у 8 класі» з категорії 1 «Авторські матеріали»

Відкритий урок з фізики у 8 класі

(див. Матеріали для завантаження з фізики )
Стаття: Фізика для вчителя і учня

Відкриті уроки з фізики у 8 класі

Pозділ: •Авторські матеріали• Опубліковано: 11.05.2017
Оцінка(0) Переглядів: 1544

Матеріали для завантажень з фізики для вчителя і учня. (Розроблено для уроків фізики і інформатики у 2009-2014рр.)

 

Відкритий урок з фізики у 8 класі

Розв*язування задач з теми Робота, енергія, потужність.
(відкритий урок з фізики в 8 класі)

Мета:

Дидактична: повторити, узагальнити й поглибити знання учнів з теми. Удосконалити навички групової та індивідуальної роботи.

Розвивальна: розвивати спостережливість, кмітливість, уміння швидко

переключати увагу. Розвивати логічне мислення, уміння знаходити правильне рішення. Формувати вміння застосовувати індуктивний і дедуктивний методи.

Виховна. формування таких моральних якостей, як доброзичливість, взаєморозуміння, колективізм, почуття взаємної відповідальності, уміння гідно відстоювати свою точку зору в процесі групової роботи. Формувати інтерес до фізики на основі зв 'зку її з життям, технікою, побутом.

Приклади і матеріали:   штативи, набори тягарців і кульок, похила площина, бруски, жолоб.

Девіз уроку:

Гей, нумо, друзі, в тісному крузі
Гей, нумо, друзі, в тісному крузі
Фізику ми прославляймо,
Довгого віку, щастя без ліку
Фізикам всім побажаймо.
Формули точні, мудрі закони
Завжди на службі людині.
Фізика з нами в школі і вдома
Кожної ночі і днини.
Мчать по орбітах всі електрони,
Яблука падають в трави.
І хоч ми з вами ще не Ньютони,
Фізику вивчим на славу.
Знати природу, вміти в ній жити,
Щоб стало в світі світліше.
Фізика зможе всіх нас навчити,
Фізика найцікавіша.

 

Методика проведення.

Учні класу поділені на 3 команди. Гра відбувається в три тури. Кожна правильна відповідь оцінюється в два бали.

 

І тур. Команда №1 ("Робота")

 1. Одиниці виміру роботиї?
 2. Які вирази має механічна робота?
 3. Який вираз має робота сили тяжіння?
 4. Хлопчик , що плив в човні навантаженому камінням, втратив весла. Як дібратися до берега, не торкаючись води?

 

Команда № 2 ("Енергія")

 1. Який вираз має кінетична енергія?
 2. Одиниці виміруенергії
 3. Чому дорівнює кінетична енергія нерухомого тіла?
 4. Який вираз має потенціальна енергія тіла піднятого над землею?

 

Команда № З ("Потужність")

 1. Який вираз має потужність?
 2. Одиниці вимірупотужності.
 3. Як знайти потужність знаючи, яку швидкість розвиває тіло?
 4. У скільки разів треба збільшити потужність двигуна автомобіля, щоб швидкість збільшити в 2 рази?

 

II тур.    Команда №1

Від яких величин залежить робота сили тяжіння?

У якому випадку сила виконує додатну, а в якому - від'ємну роботу?

Команда №2

Від яких величин залежить кінетична енергія тіла?

Які енергії матиме тіло у верхній точці і в момент падіння на землю?

Команда №3

Від яких величин залежить потужність двигуна?

Чому водій, переїжджаючи на гіршу дорогу, переключає автомобіль на нижчу передачу, тобто зменшує швидкість?

 

III тур   РОЗВ*ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота та перетворення енергії

 1. Взаємодія тягарця і шарика, що котиться в жолобі. Пояснити перетворення енергії.
 2. Перетворення енергії кульки під час коливання.
 3. Взаємодія кульки із тягарцем на нитках, після взаємодії рухається тільки кулька.
 4. Рух по похилій площині:
  а) як знайти механічну роботу?
  б) як знайти роботу сили тяжіння?

 

 Команда №1 ("Робота")

1 Задача. За допомогою копра металевий тягар масою 800 кг підняли на 6 м, а потім дали йому вільно впасти. Внаслідок удару металевого тягаря об верхній кінець палі вона заглибилась в грунт на 30 см. Визначити силу опору грунту.

Дано:
m=800 кг
S=0,3м
g=10Н/кг
h=6 м
Fo=?
------

Розв’язання:
Потенціальна енергія металевого тягаря масою 800 кг, піднятого на висоту 6 м піде на роботу по збиванню палі.

En=mgh;   A=FoS;
En=A;
FoS=mgh;

Fo=mgh/S;
Fo=800×10×6/0,3=160000(Дж) ;

Відповідь: Fo=160000 Дж=160 кДж.

 1. 2 Задача: Яка робота виконується, коли кран піднімає вантаж масою 10 т  на висоту 30 м?

 

Дано:
h=30 м 
g=10 H/кг 
m=1000 кг
А - ? 
------

Розв’язання:
A=1000 кг×10H/кг×30м =3000000ДжВідповідь: А=3000 кДж.

 

Команда № 2 ("Енергія")

 1. Задача1. М’яч, масою 2 кг кинули вертикально вгору на висоту 10 м. Через деякий час він упав на землю. Які перетворення енергії відбуваються при цьому? Яка потенціальна енергія у верхній точці?

 

Дано:
h = 10 м. 
g=10 H/кг 
m = 2кг.
Еп – ?
------

Розв’язання:
Eп= mgh
п = 2кг.•10н/кг.•10 м.= 200Дж


Відповідь: Еп= 200Дж.

 

Задача2. Вантаж масою 2 т піднятий автокраном на висоту 5 м. Яка потенціальна енергія вантажу?

 

Дано:
h=5 м
g=10 H/кг 
m=2000 кг
Еп – ?
------

Розв’язання:
Eп= mgh
.En=2000 кг×10Н/кг×5 м=100000Дж=100кДж.


Відповідь: Еn=100Дж.

 

Команда № З ("Потужність")

 Задача. Ліфт, маса якого з вантажем 500 кг, піднявся на висоту 30 м за 40с. Визначити потужність двигуна ліфта.

Дано:

m = 500 кг                   N = A/t;

h = 30 м              A = Fh  = mgh;

t = 40 c                N = mgh/t;

g=10 H/кг           N = 500кг  10H/кг  30м / 40c = 3750Вт.

N - ?

Відповідь: N=3750 Вт.

Задача. При швидкості польоту 900 км/год усі чотири двигуни літака Ил-62 розвивають потужність 30 МВт. Обчислити силу тяги одного двигуна в цьому режимі роботи.

Дано:

v = 900 км/год                 N = Fv;

N = 30 МВт                     F = N/v;

k = 4                                 F1 = F/k;  F1 = N/vk;

F1 - ?                                900 км/год = 250 м/с:

                             30 МВт = 30 000 000 Мвт;

                             F1 = 30 000 000 Вт / 250м.с  4=30000 H = 30 кH..

Відповідь: Сила тяги одного двигуна 30 000 H = 30 кН.

 

Оцінювання

Кожний учень ставить кожному учню групи і собі таку оцінку, яка відповідає праці кожного на уроці. Вчитель визначає середній бал і виставляє оцінку, яку визначили самі учні.

Домашнє завдання:        Повторити параграфи - 52, 53, 55-58 .

 

Авторська розробка:

 

Тема уроку: Фізика - наука про природу.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів.

Мета:

дидактична - закріпити набуті учнями знання з основних понять фізики, вміння розрізняти явища природи та характеризувати їх, вміння визначати ціну поділки вимірювальних приладів, використовувати префікси для утворення кратних одиниць вимірювання, розрізняти поняття фізичне тіло і речовина, фізична величина і одиниці вимірювання;

розвиваюча - розвивати вміння володіти фізичними термінами; спостерігати за фізичними явищами та класифікувати їх; користуватись вимірювальними приладами, потяг до самоосвіти;

виховна - виховувати вміння працювати у групі та почуття взаємодопомоги, самоповагу, впевненість у собі.

Методи проведення уроку: бесіда, робота в групах, індивідуальна робота. Методичні вказівки:

Оскільки вся робота під час уроку проводиться у групах, необхідно клас заздалегідь розділити на групи по 5-6 чол. У кожній групі обирається капітан, який вестиме облік здобутих результатів кожним членом групи та всією групою разом, стежитиме за виконанням наданих завдань. Для полегшення їх роботи доцільно виготовити картку:

 

№п/п

Прізвище та ім'я

1

2

3

4

5

6

всього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 1. Підготовка до роботи (1хв.)
 2. Повторення і систематизація набутих знань.

1) Розминка. Учні команд по-порядку відповідають на запитання вчителя. Кожне запитання оцінюється 1 балом. (10 хв.)

 1. Що вивчає фізика?
 2. Які природничі науки ви ще знаєте?
 3. Що називається фізичним тілом?
 4. Що називається фізичним явищем?
 5. Перерахуйте види фізичних явищ.
 6. Які явища належать до механічних?
 7. Які явища є звуковими?
 8. Які явища є тепловими?
 9. Що таке речовина?
 10. Які методи наукового пізнання ви знаєте?
 11. Що називається матерією?
 12. Що називається фізичною величиною?
 13. Що таке одиниці вимірювання фізичної величини?
 14. Що таке вимірювальні прилади?
 15. Що називається ціною поділки?
 16. Як визначити ціну поділки приладу?
 17. Що називається фізичним терміном?
 18. Що таке макросвіт?
 19. Що таке мегасвіт?
 20. Що таке мікросвіт?
 21. Що називається взаємодією двох тіл?
 22. Що таке сила?
 23. Назвіть відомі вам сили.
 24. Що називається силою тяжіння?
 25. Що таке сила тертя?
 26. Що таке сила пружності?
 27. Що називається деформацією?
 28. Які сили характерні для мегасвіту?
 29. Як називається прилад для вимірювання атмосферного тиску?
 30. Скільки полюсів має магніт?
 31. Що таке електризація тіл?

2) «Знайди відповідність». (10 хв). Учням пропонується завдання на картці, де потрібно: а,б) вписати перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці; знайти відповідність між: в) фізичною величиною і вимірювальним приладом; г) тілом і речовиною; д)фізичною величиною і одиницею вимірювання. Кожне завдання оцінюється у 2 бали.

а) Впишіть перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці: термометр, мензурка, секунда, метр, годинник, маса, лінійка, час, градус, літр, об'єм, спідометр, довжина, сантиметр, сантиметр квадратний, висота, температура, Ньютон, терези, Кельвін, метр за секунду, шлях, кілограм.

 

Фізичний прилад

Фізична величина

Одиниця вимірю-вання

 

 

 

 

б) Впишіть перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці: свинець, лінійка, грім, рейка, хуртовина, алюміній, світанок, буран, вода, парта, спирт, термометр, ножиці, ртуть, сніго-пад, захід Сонця, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, скло, постріл, заметіль, пластилін, дощ, електрична лампа, глина, телефон, вухо.

 

Фізичне явище

Фізичне тіло

Речовина

 

 

 

в) Знайдіть відповідність між фізичною величиною і вимірювальним приладом:

 

 

температура

секундомір

об' єм рідини

динамометр

маса

лінійка

швидкість

термометр

час

мензурка

сила

спідометр

шлях (довжина)

терези

 

г) Знайти відповідність між тілом і речовиною:

 

склянка

дерево

гайка

вода

одноразовий посуд

скло

олівець

глина

глечик

залізо

льодяна статуя

пластмаса

д) Знайдіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею вимірювання:

 

температура

об'єм

маса

швидкість

час

площа

сила

шлях

кг

мм

хв

см²

Н

°С

дм³

м/с

3)  Дати відповіді на запитання. (5 хв).

Командам пропонуються запитання. З команди відповідає один з гравців. Право відповіді нада-ється тій команді, яка першою підніме руку для відповіді. Відповідь оцінюється у 2 бали.

 1. Чому вода завжди тече з вищого рівня на нижчий?
 2. Чому не розв'язується бант, вплетений у косу?
 3. Чому камінець можна запустити, використовуючи гумову рогатку?
 4. Чому риби «слизькі»?
 5. Чому влітку їздять на возі, а взимку на санах? 6.

 

4)  Склади задачу. (15 хв.)

Кожна команда отримує набір приладів і необхідних пристосувань для виконання завдання. За-вдання оцінюються у 3 бали.

Склади експериментальну задачу, запиши її умову та розв'яжи її, маючи:

 1. Дріт, олівець, лінійку;
 2. Кілька кульок і мензурку з водою;
 3. Монети по 1 коп. і лінійку;
 4. Тіло на пружині і метроном;
 5. Мензурку без поділок, посудину з водою і ложку;

 

ІІІ. Підведення підсумків (4 хв). Капітани команд підраховують отримані бали кожним учасником та всією командою разом. Оголошується найсильніша команда.

 

Розминка.

1.

Що вивчає фізика?

2.

Які природничі науки ви ще знаєте?

3.

Що називається фізичним тілом?

4.

Що називається фізичним явищем?

5.

Перерахуйте види фізичних явищ.

6.

Які явища належать до механічних?

7.

Які явища є звуковими?

8.

Які явища є тепловими?

9.

Які явища належать до світлових?

10

Які явища належать до електричних?

11.

Які явища належать до магнітних?

12.

Що таке речовина?

13.

Що називається матерією?

14.

Які методи наукового пізнання ви знаєте?

15.

Що таке спостереження?

16.

Що таке дослід?

17.

Що називається фізичною величиною?

 1. Які фізичні величини ви знаєте?
 2. Що таке одиниці вимірювання фізичної величини?
 3. Які одиниці вимірювання ви знаєте?
 4. Що таке вимірювальні прилади?
 5. Які вимірювальні прилади ви знаєте?
 6. Чим характеризуються вимірювальні прилади?
 7. Що називається ціною поділки?
 8. Як визначити ціну поділки приладу?
 9. Що називається фізичним терміном?
 10. Які фізичні терміни ви знаєте?
 11. Що таке макросвіт?
 12. Що таке мегасвіт?
 13. Що таке мікросвіт?
 14. Які тіла характерні для мегасвіту?
 15. Які тіла характерні для мікросвіту?
 16. Що називається взаємодією двох тіл?
 17. Що таке сила?
 18. Назвіть відомі вам сили.
 19. Що називається силою тяжіння?
 20. Коли діє сила тяжіння?
 21. Що таке сила тертя?
 22. Чим зумовлена сила тертя?
 23. Що таке сила пружності?
 24. Коли виникає сила пружності?
 25. Що називається деформацією?
 26. Які сили характерні для мегасвіту?
 27. Як називається прилад для вимірювання атмосферного тиску?
 28. Як називається прилад для вимірювання сили?
 29. Як називається прилад для вимірювання швидкості?
 30. Як називається прилад для вимірювання температури?
 31. Як називається прилад для вимірювання об'єму рідини?
 32. Скільки полюсів має магніт?
 33. Як взаємодіють між собою магніти?
 34. Що таке електризація тіл?
 35. Коли тіла електризуються?
 36. Наведіть приклади електризації тіл.

Електричне поле конденсатора і принцип роботи

Ваш браузер не підтримує flash-технологію

Взаємоперетворення механічної енергії

Оцінити цей матеріал: 
Коментарів поки немає (0)


На сайті мало коментарів, тому просимо брати активнішу участь в обговоренні.

Максимум переглядів: Статті●Календар городника на 2021-2022 рік (25858)●●СОЛОНЕ ТІСТО. ЛІПЛЕННЯ. (13163)●●Короткий астрономічний календар на 2021-2022 рік (12052)●●Неврит лицьового нерва: лікування в домашніх умовах (11218)●●Календар дат та подій (8504)●●Ігри на роздягання. (7288)●●Список безкоштовних конструкторів сайтів. Зробити сайт безкоштовно (6124)●●Прошивка тв-тюнера. BISS ключі. (5320)●●Як зробити сайт популярним? (4401)●●МОВНІ ЗАГАДКИ (4014)●●ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ: Цікаві факти про космос (3927)●●Цікаві сайти та корисні посилання (3923)●●Віртуальні дівчата на робочий стіл (3774)●●Шукаю роботу (3714)● Матеріали●Народні прикмети про погоду (6729)●●Математичні головоломки (5866)●●СВЯТО ВРОЖАЮ (5421)●●Визначні місця України у фотографіях (4680)●●Фізика майбутнього (4349)● Публікації●Календар знаменних та пам'ятних дат в 2020-2021 році (39910)●●Пояс Койпера і Хмара Оорта (9249)●●Українські обереги (легенди) (8340)●●Скільки води на Землі? (7747)●●ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з МАЛЮВАННЯ (6849)●●Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (5045)● Сторінки●Календар знаменних і пам'ятних дат для школи (133328)●●Головна (109859)●●ХРИСТОС ВОСКРЕС (10020)●●Різдво Христове (7507)●●З Новим Роком (5288)●●День народження (4832)●●Тести iq (4179)●●Гороскопи (4119)●●Тести iq (продовження) (3678)●●Логічні ігри (3657)●

Зіграйте ПАЗЛ 15


Життя кожної людини – це шлях до самої себе
Надіємось на кращий 2021 рік.
Вітаємо всіх відвідувачів сайту і

бажаємо мирного неба та гарного відпочинку.
(Адміністрація сайту)

НАШ САЙТ БЕЗ РЕКЛАМИ!!! 

Слухайте! Ніби в чарівному сні,
В школі сьогодні сіяють вогні.
Музика тут вже лунає і сміх,
Вечір у школі, вечір для всіх. 

• При знайомстві з людиною повторіть її ім'я, так ви зменшите шанс того, що забудете його (Привіт, мене звуть Сашко. О, Сашко, приємно познайомитися!)
• Купуючи апельсини чи грейпфрути звертайте увагу на вагу фрукта. Неважливо, який у нього розмір - чим він важчий, тим соковитіший і смачніший.
Підтримайте нас, розмістивши нашу кнопку в себе на сайті. Код:
Жарти, анекдоти, висловлювання
Які галузі знань вам подобаються? (Можна вибрати кілька пунктів) Результати
Відповідей: 88 ♥ Коментарів: 0Інші опитування
Радіо FM online
Місяць сьогодні
Місяць сьогодні
ІНФОРМЕРИ

Інформер цін на паливо в Україні

Коронавірус. Статистика

Конвертер валют

Зіграйте ПАЗЛ 15

Опитування
Вам подобається наш сайт?
 Результати
Відповідей: 53
Коментарів: 0
Календар
Дата:
Сонячний календар

Сонце сьогодні

Новини сайту
Актуальні політично-суспільні навини в Україні.

 29.01.2021 12:54

За 2020 рік і кінець 2019р.

 07.06.2019 10:57

Випускниця Несвічівської ЗОШ Муха Юлія - чемпіонка Європи 2016 та 2017 року з армреслінгу серед юніорів!!! Відео. ...

 25.05.2017 16:51

ЛУЦЬК УНІВЕРСИТЕТ Факультет інформаційних систем, фізики та математики.

 01.09.2016 19:22

Статті
Багато з цих машин ви не побачите ніколи в житті.

 26.08.2021 20:46

В наш час житлові трейлери класифікуються як вид рекреаційних транспортних засобів, на одному щаблі із будинками на колесах....

 23.08.2021 14:35

ЯК ВИБРАТИ ПОДАРУНКИ Якщо свята наближаються, то часу все менше, й зовсім скоро всі почнуть бігати по торгових центрах у пошуках подарунків.

 17.08.2021 20:54

Відстеження літаків в реальному часі на карті з радара допоможе дізнатися - де летить рейс, який вас цікавить.

 27.05.2021 21:20

Найбільші та найграндіозніші об'єкти у світі.

 16.05.2021 10:16

Публікації
Найбагатші країни світу несуть відповідальність за глобальний добробут і економічний прогрес, їх валовий внутрішній продукт (ВВП) настільки високий, що гарантує їм стабільну позицію серед наймогутніших країн світу протягом десятків років.

 27.04.2021 01:33

На свята не прийнято сидіти вдома.

 08.12.2019 13:00

Завершується епоха Hubble – у 2021 на орбіту виведуть телескоп Джеймс Вебб Телескоп Джеймс Вебб повинен замінити орбітальну ста...

 15.10.2019 18:15

Відео у форматі 360 градусів.

 14.09.2019 13:52

За рік поруч із Землею пролітає більше сотні астероїдів.

 06.08.2019 22:47

Хто на сайті
Адміністратори: 0
Зареєстровані: 0
Гості: 5
Всього: 5
Список користувачів

Переглядів: 625697
Ваш IP: 35.173.35.159
Підтримайте проект фінансово, перевівши кошти на рахунок 5168757373477324

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА!

Ви користуєтесь броузером ||
При передруці та використанні матеріалів САЙТУ на інших ресурсах та публічному представленні, обов'язкове відкрите гіперпосилання на наш сайт (першоджерело) або дозвіл адміністрації.
Сайт працює на UACMS
Пошта:
© Copyright. Всі права захищені
Несвіч-Городище2-Посада
©UACMS 2008 - 2021 Protected by Copyscape MYIP INFO
Сторінка згенерована за 0,2987 с. Шаблонізатор: 0,0034 с. Інiціалізація ядра: 0,1547 с. Пам'ять: 16,00Мб./128M. БД: 19 запитів за 0,0853 с. ( PHP: 71% БД: 29% )
К-сть відвідувачів по країнах
Ми - довго запрягаємо, швидко їздимо, і сильно гальмуємо.
Україна Google:26.09-02:11 || Yandex:24.09-11:01 || Bing:18.10-02:53
Персональний сайт Куриляка Владислава Едуардовича

Д
О
П
О
М
О
Г
А

ПОКИДАЄТЕ САЙТ?

Почитайте ще щось, адже у нас стільки всього цікавого!
До Вашої уваги статті, матеріали, публікації,калькулятори, красворди, онлайн-ігри...!

+