^^
СТВОРЮЄМО САЙТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
Інформаційно-освітній сайт (Категорія: Персональні сайти)
Гарного Вам настрою і позитивних емоцій. Любові, Віри і Надії! Щасливого 2020 року
Для перегляду всіх матеріалів і скачування файлів зареєструйтеся на сайті. Відвідайте форум та пограйте on-line ігри. Чекаємо відгуків у гостьовій книзі.(Інформація і технології, освіта, караоке, поезія, фізика, еротика.) Зареєстрованим-повний доступ!!! Розкажіть про наш сайт вашим друзям. Подайте своє оголошення. Приємного відпочинку.
Україна • Не забудьте відповісти на наше опитування.
• Життя коротке і коли воно закінчується, то закінчується назавжди, тож проживи його гідно, прислухайся до свого серця.
Cторінка матеріалу «Відкритий урок з фізики у 8 класі» з категорії 1 «Авторські матеріали»

Відкритий урок з фізики у 8 класі

(див. Матеріали для завантаження з фізики )
Стаття: Фізика для вчителя і учня

Відкриті уроки з фізики у 8 класі

Pозділ: •Авторські матеріали• Опубліковано: 11.05.2017
Оцінка(0) Переглядів: 1078

Матеріали для завантажень з фізики для вчителя і учня. (Розроблено для уроків фізики і інформатики у 2009-2014рр.)

 

Відкритий урок з фізики у 8 класі

Розв*язування задач з теми Робота, енергія, потужність.
(відкритий урок з фізики в 8 класі)

Мета:

Дидактична: повторити, узагальнити й поглибити знання учнів з теми. Удосконалити навички групової та індивідуальної роботи.

Розвивальна: розвивати спостережливість, кмітливість, уміння швидко

переключати увагу. Розвивати логічне мислення, уміння знаходити правильне рішення. Формувати вміння застосовувати індуктивний і дедуктивний методи.

Виховна. формування таких моральних якостей, як доброзичливість, взаєморозуміння, колективізм, почуття взаємної відповідальності, уміння гідно відстоювати свою точку зору в процесі групової роботи. Формувати інтерес до фізики на основі зв 'зку її з життям, технікою, побутом.

Приклади і матеріали:   штативи, набори тягарців і кульок, похила площина, бруски, жолоб.

Девіз уроку:

Гей, нумо, друзі, в тісному крузі
Гей, нумо, друзі, в тісному крузі
Фізику ми прославляймо,
Довгого віку, щастя без ліку
Фізикам всім побажаймо.
Формули точні, мудрі закони
Завжди на службі людині.
Фізика з нами в школі і вдома
Кожної ночі і днини.
Мчать по орбітах всі електрони,
Яблука падають в трави.
І хоч ми з вами ще не Ньютони,
Фізику вивчим на славу.
Знати природу, вміти в ній жити,
Щоб стало в світі світліше.
Фізика зможе всіх нас навчити,
Фізика найцікавіша.

 

Методика проведення.

Учні класу поділені на 3 команди. Гра відбувається в три тури. Кожна правильна відповідь оцінюється в два бали.

 

І тур. Команда №1 ("Робота")

 1. Одиниці виміру роботиї?
 2. Які вирази має механічна робота?
 3. Який вираз має робота сили тяжіння?
 4. Хлопчик , що плив в човні навантаженому камінням, втратив весла. Як дібратися до берега, не торкаючись води?

 

Команда № 2 ("Енергія")

 1. Який вираз має кінетична енергія?
 2. Одиниці виміруенергії
 3. Чому дорівнює кінетична енергія нерухомого тіла?
 4. Який вираз має потенціальна енергія тіла піднятого над землею?

 

Команда № З ("Потужність")

 1. Який вираз має потужність?
 2. Одиниці вимірупотужності.
 3. Як знайти потужність знаючи, яку швидкість розвиває тіло?
 4. У скільки разів треба збільшити потужність двигуна автомобіля, щоб швидкість збільшити в 2 рази?

 

II тур.    Команда №1

Від яких величин залежить робота сили тяжіння?

У якому випадку сила виконує додатну, а в якому - від'ємну роботу?

Команда №2

Від яких величин залежить кінетична енергія тіла?

Які енергії матиме тіло у верхній точці і в момент падіння на землю?

Команда №3

Від яких величин залежить потужність двигуна?

Чому водій, переїжджаючи на гіршу дорогу, переключає автомобіль на нижчу передачу, тобто зменшує швидкість?

 

III тур   РОЗВ*ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота та перетворення енергії

 1. Взаємодія тягарця і шарика, що котиться в жолобі. Пояснити перетворення енергії.
 2. Перетворення енергії кульки під час коливання.
 3. Взаємодія кульки із тягарцем на нитках, після взаємодії рухається тільки кулька.
 4. Рух по похилій площині:
  а) як знайти механічну роботу?
  б) як знайти роботу сили тяжіння?

 

 Команда №1 ("Робота")

1 Задача. За допомогою копра металевий тягар масою 800 кг підняли на 6 м, а потім дали йому вільно впасти. Внаслідок удару металевого тягаря об верхній кінець палі вона заглибилась в грунт на 30 см. Визначити силу опору грунту.

Дано:
m=800 кг
S=0,3м
g=10Н/кг
h=6 м
Fo=?
------

Розв’язання:
Потенціальна енергія металевого тягаря масою 800 кг, піднятого на висоту 6 м піде на роботу по збиванню палі.

En=mgh;   A=FoS;
En=A;
FoS=mgh;

Fo=mgh/S;
Fo=800×10×6/0,3=160000(Дж) ;

Відповідь: Fo=160000 Дж=160 кДж.

 1. 2 Задача: Яка робота виконується, коли кран піднімає вантаж масою 10 т  на висоту 30 м?

 

Дано:
h=30 м 
g=10 H/кг 
m=1000 кг
А - ? 
------

Розв’язання:
A=1000 кг×10H/кг×30м =3000000ДжВідповідь: А=3000 кДж.

 

Команда № 2 ("Енергія")

 1. Задача1. М’яч, масою 2 кг кинули вертикально вгору на висоту 10 м. Через деякий час він упав на землю. Які перетворення енергії відбуваються при цьому? Яка потенціальна енергія у верхній точці?

 

Дано:
h = 10 м. 
g=10 H/кг 
m = 2кг.
Еп – ?
------

Розв’язання:
Eп= mgh
п = 2кг.•10н/кг.•10 м.= 200Дж


Відповідь: Еп= 200Дж.

 

Задача2. Вантаж масою 2 т піднятий автокраном на висоту 5 м. Яка потенціальна енергія вантажу?

 

Дано:
h=5 м
g=10 H/кг 
m=2000 кг
Еп – ?
------

Розв’язання:
Eп= mgh
.En=2000 кг×10Н/кг×5 м=100000Дж=100кДж.


Відповідь: Еn=100Дж.

 

Команда № З ("Потужність")

 Задача. Ліфт, маса якого з вантажем 500 кг, піднявся на висоту 30 м за 40с. Визначити потужність двигуна ліфта.

Дано:

m = 500 кг                   N = A/t;

h = 30 м              A = Fh  = mgh;

t = 40 c                N = mgh/t;

g=10 H/кг           N = 500кг  10H/кг  30м / 40c = 3750Вт.

N - ?

Відповідь: N=3750 Вт.

Задача. При швидкості польоту 900 км/год усі чотири двигуни літака Ил-62 розвивають потужність 30 МВт. Обчислити силу тяги одного двигуна в цьому режимі роботи.

Дано:

v = 900 км/год                 N = Fv;

N = 30 МВт                     F = N/v;

k = 4                                 F1 = F/k;  F1 = N/vk;

F1 - ?                                900 км/год = 250 м/с:

                             30 МВт = 30 000 000 Мвт;

                             F1 = 30 000 000 Вт / 250м.с  4=30000 H = 30 кH..

Відповідь: Сила тяги одного двигуна 30 000 H = 30 кН.

 

Оцінювання

Кожний учень ставить кожному учню групи і собі таку оцінку, яка відповідає праці кожного на уроці. Вчитель визначає середній бал і виставляє оцінку, яку визначили самі учні.

Домашнє завдання:        Повторити параграфи - 52, 53, 55-58 .

 

Авторська розробка:

 

Тема уроку: Фізика - наука про природу.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів.

Мета:

дидактична - закріпити набуті учнями знання з основних понять фізики, вміння розрізняти явища природи та характеризувати їх, вміння визначати ціну поділки вимірювальних приладів, використовувати префікси для утворення кратних одиниць вимірювання, розрізняти поняття фізичне тіло і речовина, фізична величина і одиниці вимірювання;

розвиваюча - розвивати вміння володіти фізичними термінами; спостерігати за фізичними явищами та класифікувати їх; користуватись вимірювальними приладами, потяг до самоосвіти;

виховна - виховувати вміння працювати у групі та почуття взаємодопомоги, самоповагу, впевненість у собі.

Методи проведення уроку: бесіда, робота в групах, індивідуальна робота. Методичні вказівки:

Оскільки вся робота під час уроку проводиться у групах, необхідно клас заздалегідь розділити на групи по 5-6 чол. У кожній групі обирається капітан, який вестиме облік здобутих результатів кожним членом групи та всією групою разом, стежитиме за виконанням наданих завдань. Для полегшення їх роботи доцільно виготовити картку:

 

№п/п

Прізвище та ім'я

1

2

3

4

5

6

всього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 1. Підготовка до роботи (1хв.)
 2. Повторення і систематизація набутих знань.

1) Розминка. Учні команд по-порядку відповідають на запитання вчителя. Кожне запитання оцінюється 1 балом. (10 хв.)

 1. Що вивчає фізика?
 2. Які природничі науки ви ще знаєте?
 3. Що називається фізичним тілом?
 4. Що називається фізичним явищем?
 5. Перерахуйте види фізичних явищ.
 6. Які явища належать до механічних?
 7. Які явища є звуковими?
 8. Які явища є тепловими?
 9. Що таке речовина?
 10. Які методи наукового пізнання ви знаєте?
 11. Що називається матерією?
 12. Що називається фізичною величиною?
 13. Що таке одиниці вимірювання фізичної величини?
 14. Що таке вимірювальні прилади?
 15. Що називається ціною поділки?
 16. Як визначити ціну поділки приладу?
 17. Що називається фізичним терміном?
 18. Що таке макросвіт?
 19. Що таке мегасвіт?
 20. Що таке мікросвіт?
 21. Що називається взаємодією двох тіл?
 22. Що таке сила?
 23. Назвіть відомі вам сили.
 24. Що називається силою тяжіння?
 25. Що таке сила тертя?
 26. Що таке сила пружності?
 27. Що називається деформацією?
 28. Які сили характерні для мегасвіту?
 29. Як називається прилад для вимірювання атмосферного тиску?
 30. Скільки полюсів має магніт?
 31. Що таке електризація тіл?

2) «Знайди відповідність». (10 хв). Учням пропонується завдання на картці, де потрібно: а,б) вписати перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці; знайти відповідність між: в) фізичною величиною і вимірювальним приладом; г) тілом і речовиною; д)фізичною величиною і одиницею вимірювання. Кожне завдання оцінюється у 2 бали.

а) Впишіть перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці: термометр, мензурка, секунда, метр, годинник, маса, лінійка, час, градус, літр, об'єм, спідометр, довжина, сантиметр, сантиметр квадратний, висота, температура, Ньютон, терези, Кельвін, метр за секунду, шлях, кілограм.

 

Фізичний прилад

Фізична величина

Одиниця вимірю-вання

 

 

 

 

б) Впишіть перелічені слова у відповідний стовпчик таблиці: свинець, лінійка, грім, рейка, хуртовина, алюміній, світанок, буран, вода, парта, спирт, термометр, ножиці, ртуть, сніго-пад, захід Сонця, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, скло, постріл, заметіль, пластилін, дощ, електрична лампа, глина, телефон, вухо.

 

Фізичне явище

Фізичне тіло

Речовина

 

 

 

в) Знайдіть відповідність між фізичною величиною і вимірювальним приладом:

 

 

температура

секундомір

об' єм рідини

динамометр

маса

лінійка

швидкість

термометр

час

мензурка

сила

спідометр

шлях (довжина)

терези

 

г) Знайти відповідність між тілом і речовиною:

 

склянка

дерево

гайка

вода

одноразовий посуд

скло

олівець

глина

глечик

залізо

льодяна статуя

пластмаса

д) Знайдіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею вимірювання:

 

температура

об'єм

маса

швидкість

час

площа

сила

шлях

кг

мм

хв

см²

Н

°С

дм³

м/с

3)  Дати відповіді на запитання. (5 хв).

Командам пропонуються запитання. З команди відповідає один з гравців. Право відповіді нада-ється тій команді, яка першою підніме руку для відповіді. Відповідь оцінюється у 2 бали.

 1. Чому вода завжди тече з вищого рівня на нижчий?
 2. Чому не розв'язується бант, вплетений у косу?
 3. Чому камінець можна запустити, використовуючи гумову рогатку?
 4. Чому риби «слизькі»?
 5. Чому влітку їздять на возі, а взимку на санах? 6.

 

4)  Склади задачу. (15 хв.)

Кожна команда отримує набір приладів і необхідних пристосувань для виконання завдання. За-вдання оцінюються у 3 бали.

Склади експериментальну задачу, запиши її умову та розв'яжи її, маючи:

 1. Дріт, олівець, лінійку;
 2. Кілька кульок і мензурку з водою;
 3. Монети по 1 коп. і лінійку;
 4. Тіло на пружині і метроном;
 5. Мензурку без поділок, посудину з водою і ложку;

 

ІІІ. Підведення підсумків (4 хв). Капітани команд підраховують отримані бали кожним учасником та всією командою разом. Оголошується найсильніша команда.

 

Розминка.

1.

Що вивчає фізика?

2.

Які природничі науки ви ще знаєте?

3.

Що називається фізичним тілом?

4.

Що називається фізичним явищем?

5.

Перерахуйте види фізичних явищ.

6.

Які явища належать до механічних?

7.

Які явища є звуковими?

8.

Які явища є тепловими?

9.

Які явища належать до світлових?

10

Які явища належать до електричних?

11.

Які явища належать до магнітних?

12.

Що таке речовина?

13.

Що називається матерією?

14.

Які методи наукового пізнання ви знаєте?

15.

Що таке спостереження?

16.

Що таке дослід?

17.

Що називається фізичною величиною?

 1. Які фізичні величини ви знаєте?
 2. Що таке одиниці вимірювання фізичної величини?
 3. Які одиниці вимірювання ви знаєте?
 4. Що таке вимірювальні прилади?
 5. Які вимірювальні прилади ви знаєте?
 6. Чим характеризуються вимірювальні прилади?
 7. Що називається ціною поділки?
 8. Як визначити ціну поділки приладу?
 9. Що називається фізичним терміном?
 10. Які фізичні терміни ви знаєте?
 11. Що таке макросвіт?
 12. Що таке мегасвіт?
 13. Що таке мікросвіт?
 14. Які тіла характерні для мегасвіту?
 15. Які тіла характерні для мікросвіту?
 16. Що називається взаємодією двох тіл?
 17. Що таке сила?
 18. Назвіть відомі вам сили.
 19. Що називається силою тяжіння?
 20. Коли діє сила тяжіння?
 21. Що таке сила тертя?
 22. Чим зумовлена сила тертя?
 23. Що таке сила пружності?
 24. Коли виникає сила пружності?
 25. Що називається деформацією?
 26. Які сили характерні для мегасвіту?
 27. Як називається прилад для вимірювання атмосферного тиску?
 28. Як називається прилад для вимірювання сили?
 29. Як називається прилад для вимірювання швидкості?
 30. Як називається прилад для вимірювання температури?
 31. Як називається прилад для вимірювання об'єму рідини?
 32. Скільки полюсів має магніт?
 33. Як взаємодіють між собою магніти?
 34. Що таке електризація тіл?
 35. Коли тіла електризуються?
 36. Наведіть приклади електризації тіл.

Електричне поле конденсатора і принцип роботи

Ваш браузер не підтримує flash-технологію

Взаємоперетворення механічної енергії

Оцінити цей матеріал: 
Коментарів поки немає (0)


На сайті мало коментарів, тому просимо брати активнішу участь в обговоренні.

Максимум переглядів: Статті●СОЛОНЕ ТІСТО. ЛІПЛЕННЯ. (9117)●●Календар дат та подій (7360)●●Короткий астрономічний календар на 2020-2021 рік (6508)●●Календар городника на 2020-2021 рік (4821)●●Ігри на роздягання. (4742)●●Як зробити сайт популярним? (3734)●●Шукаю роботу (3325)●●Цікаві сайти та корисні посилання (3208)●●Прошивка тв-тюнера. BISS ключі. (3135)●●Список безкоштовних конструкторів сайтів. Зробити сайт безкоштовно (3003)● Матеріали●Математичні головоломки (5261)●●Фізика майбутнього (3684)● Публікації●Календар знаменних та пам'ятних дат в 2019-2020 році (25724)●●Пояс Койпера і Хмара Оорта (6558)●●Українські обереги (легенди) (6465)●●ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з МАЛЮВАННЯ (5587)●●Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (3829)●●Скільки води на Землі? (3231)● Сторінки●Календар знаменних і пам'ятних дат для школи (128115)●●Головна (109017)●●ХРИСТОС ВОСКРЕС (8572)●●Гороскопи (3430)●●Тести iq (3134)●●Логічні ігри (3078)●

Зіграйте ПАЗЛ 15


Життя кожної людини – це шлях до самої себе
Надіємось на кращий 2020 рік.
Вітаємо всіх відвідувачів сайту і

бажаємо мирного неба та гарного відпочинку.
(Адміністрація сайту)

НАШ САЙТ БЕЗ РЕКЛАМИ!!! 

Слухайте! Ніби в чарівному сні,
В школі сьогодні сіяють вогні.
Музика тут вже лунає і сміх,
Вечір у школі, вечір для всіх. 

• Якщо ви хочете зустріти Новий рік в більш-менш ясній свідомості і додивитися до кінця святкову телепрограму, то Не поспішайте закушувати першу чарку горілки салатом! Будь-яка рибна закуска, починаючи від кільки до осетрини, добре підготує ваш стравохід до спиртного і надійно захистить вас від швидкого сп'яніння, І не забудьте, що коньяк, лікери, портвейни і будь-які вина, що містять цукор, є десертними і п'ються на ситий шлунок
• Лимонний сік очищує лезо ножа (намазати і відразу ж витерти); знімає іржу і чорнильні плями на білому, знімає плями від чаю на скатертини, надає блиску сумці з темної шкіри. Очищає мідні вироби, додає білизну пожовклому мармуру.
Підтримайте нас, розмістивши нашу кнопку в себе на сайті. Код:
Жарти, анекдоти, висловлювання

Які галузі знань вам подобаються? (Можна вибрати кілька пунктів) Результати
Відповідей: 45 ♥ Коментарів: 0Інші опитування

ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ПОКАЗАТИ РЕЗУЛЬТАТИ

Радіо FM online
Місяць сьогодні

Місяць сьогодні

ІНФОРМЕРИ

Зіграйте ПАЗЛ 15

Опитування
Вам подобається наш сайт?
 Результати
Відповідей: 31
Коментарів: 0
Календар
Дата:
Новини сайту
Нове на сайті
За 2020 рік і кінець 2019р. наповнення с
 07.06.2019@10:57
Несвічівськa ЗОШ Відео.
Випускниця Несвічівської ЗОШ Муха Юлія - чемпіонка Європи 2016 та 2017 року з армреслінгу серед юніорів!!! Відео. ...
 25.05.2017@16:51
Останні новини
ЛУЦЬК УНІВЕРСИТЕТ Факультет інформаційних систем, фізики та математики. Рік заснування: 2015. Історично факультет заснований у 1
 01.09.2016@19:22
Сторінкa JavaScript
Сучасні веб-сайти все більше стають схожими на додатки, які за функціональністю не поступаються самостійним додаткам. Хочете, щоб і Ваш сайт крім гарного оформлення мав інтерактивність та функціональність повноцінного
 07.08.2015@15:00
Всі новини
Статті
5G & IoT: концепції майбутнього
Нова технологічна революція в бездротових мережах. Запуск п'ятого покоління стільникового зв'я
 06.12.2019@15:54
Населення світу на сьогодні
Населення світу на сьогодні. Онлайн статистика. Лічи
 25.11.2019@15:43
Золотий перетин
Калькулятор золотого перетину, математика золотого перерізу, області прояву золотої пропорції,Число Фібоначчі ...
 22.11.2019@15:18
Новий будинок, роздрукований на 3D-принтері
Будинок, надрукований на 3d-принтері за доступною ціноюЩо таке 3D-принтер. ...
 06.11.2019@15:26
Неврит лицьового нерва: лікування в домашніх умовах
Парез лицьового нерва: термінологія Слово “парез” означає зниження здатності мімічних м’язів до руху. Це не параліч, а часткове обмеження рухливості, яке проявляється у змінах міміки різн
 18.09.2019@12:45
Всі cтатті
Публікації
Визначні місця України
На свята не прийнято сидіти вдома. Кілька вихідних днів можна
 08.12.2019@13:00
Джеймс Вебб – телескоп нового покоління.
Завершується епоха Hubble – у 2021 на орбіту виведуть телескоп Джеймс Вебб Телескоп Джеймс Уебб повинен замінити орбітальну ста ...
 15.10.2019@18:15
Відео у форматі 360 градусів
Відео у форматі 360 градусів. Панорамне відео і ві
 14.09.2019@13:52
Зіткнення Землі з небесним тілом
За рік поруч із Землею пролітає більше сотні астероїдів. Дослідження говорить про те, що найбільшу небе
 06.08.2019@22:47
ВІД ЕОМ ДО КВАНТОВИХ КОМП’ЮТЕРІВ
Теоретично квантовий комп’ютер буде здатний в одну мить проводити мільйон обчислень, в той час як класичний — тільки ...
 01.08.2019@11:32
Всі публікації
Хто на сайті
Адміністратори: 0
Зареєстровані: 0
Гості: 4
Всього: 4
Список користувачів

Переглядів: 302125
Ваш IP: 3.95.139.100
Підтримайте проект фінансово, перевівши кошти на рахунок 5168757373477324
Популярні на сайті SWF

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА!

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА!

Статистика1 Статистика2

Ви користуєтесь броузером ||
При передруці та використанні матеріалів САЙТУ на інших ресурсах та публічному представленні, обов'язкове відкрите гіперпосилання на наш сайт (першоджерело) та дозвіл адміністрації.
Сайт працює на UACMS
Eл. почта: адміністрація
Всі права захищені ©
Несвіч-Городище2-Посада
uacms 2008-2020
Сторінка згенерована за 0,1634 с. Шаблонізатор: 0,0014 с. Інiціалізація ядра: 0,0828 с. Пам'ять: 12,00Мб./. БД: 19 запитів за 0,0081 с. ( PHP: 95% БД: 5% )
К-сть відвідувачів по країнах
Україна Google: || Yandex:20.01-22:42 || Bing:15.01-01:40 || Yahoo: || Msn: || Rambler:
Персональний сайт Куриляка Владислава Едуардовича

Д
О
П
О
М
О
Г
А

Ви куди???

Почитайте ще щось, адже у нас стільkи всього цікавого!
Ну будь ласка! Благаємо! Не покидайте нас!

+