^^
ОНЛАЙН ТЕСТИ ДЛЯ ВСІХ
Програма телепередач усіх каналів
Гра Битва за Україну
Випадковий блок новин
Подати статтю
Світова статистика online
Польське радіо для України
Подорож онлайн
Інформаційно-освітній сайт (Категорія: Персональні сайти)
Гарного Вам настрою і позитивних емоцій. Любові, Віри і Надії! Щасливого 2022 року
Для перегляду всіх матеріалів і скачування файлів зареєструйтеся на сайті. Відвідайте форум та пограйте on-line ігри. Чекаємо відгуків у гостьовій книзі.(Інформація і технології, освіта, караоке, поезія, фізика, еротика.) Зареєстрованим-повний доступ!!! Розкажіть про наш сайт вашим друзям. Подайте своє оголошення. Приємного відпочинку.

Втрати РФ у війні з Україною на 1 червня 2022 досягли розмірів інших армій

Особовий складТанкиЛітаки
Казахстан 39000Греція 1340Білорусь 207
Швеція 29750 Тайвань 1160Швеція 204
Лаос 29100Саудівська Аравія 1062Фінляндія 194
Сербія 28150Японія 1004Філіпіни, Малайзія 170
Португалія 27200Польща 860Румунія 144
Втрати РФ 30700Втрати РФ 1361Втрати РФ 208
Україна • Не спішіть покидати сайт. Можливо знайдете щось цікаве.
• Господи, дай мені сили, щоби впоратися з тим, що я можу зробити; дай мені мужність, щоби примиритися з тим, чого я не можу зробити, і дай мені мудрість, щоби відрізнити одне від другого.
Cторінка публікації «Фізика: всі основні формули» з категорії 7 «Iнформація і ми»

Фізика: всі основні формули

Фізика: всі основні формули

Основні формули з шкільного курсу фізики, які повинен знати кожен
Формула Ейнштейна: E=mc2,m=m01-v2c2

Механіка

 1. Тиск \[ P=\frac{F}{S} \]
 2. Щільність \[ ρ=\frac{m}{V} \]
 3. Тиск рідини на глибині \[ P=ρgh \]
 4. Сила тяжіння \[ F_т = mg \]
 5. Архімедова сила \[ F_А=ρ_pgV_т \]
 6. Рівняння руху при рівноприскореному русі \[ x=x_0+v_{0_x}+\frac{a_xt^2}2 \] \[ S=\frac{v^2-v_0^2}{2a} \] \[ v=\frac{v-v_0}2 \]
 7. Рівняння швидкості при рівноприскореному русі \[ v=v_0+at \]
 8. Прискорення \[ a=\frac{∆v}{∆t}=\frac{v-v_0}{t} \]
 9. Швидкість під час руху по колу \[ v=\frac{2πR}{Т} \]
 10. Гальмівний шлях тіла \[ S_{гальм}=\frac{v_0^2}{2a} \]
 11. Кутова швидкість \[ w=\frac\varphi t \]
 12. Центробіжне прискорення \[ a= {2v}R \]
 13. Статика \[ M=Fd \quad \sum_{i=1}^n{\vec F}_i=\vec o \quad \sum_{i=1}^n{\vec M}_i=\vec o \]
 14. Зв'язок періоду із частотою \[ ν=\frac1T=\fracω{2π} \]
 15. II закон Ньютона \[ F=ma \]
 16. Закон Гука \[ F_x=-kx \]
 17. Закон Всесвітнього тяжіння \[ F=\frac{GMm}{R^2} \]
 18. Вага тіла, що рухається із прискоренням вверх а \[ Р=m(g+a) \]
 19. Вага тіла, що рухається з прискоренням вниз а \[ Р = m (g-a) \]
 20. Сила тертя \[ F_{тeр}=µN \]
 21. Імпульс тіла \[ p=mv \]
 22. Закон збереження імпульсу m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'
 23. Імпульс сили \[ Ft=∆p \]
 24. Момент сили \[ M=Fl \]
 25. Потенціальна енергія тіла, піднятого над землею \[ E_п=mgh \]
 26. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла \[ E_п = \frac{kx^2}{2} \]
 27. Кінетична енергія тіла \[ E_k=\frac{mv^2}{2} \]
 28. Робота \[ A=FScosα \]
 29. Потужність \[ N=\frac{A}{t}=Fv \]
 30. Коефіцієнт корисної дії \[ η=\frac{A_к}{А_з} \]
 31. Період коливань математичного маятника \[ T=2\pi\sqrt{\frac lg} \]
 32. Період коливань пружинного маятника \[ T=2\pi\sqrt{\frac mk} \]
 33. Рівняння гармонійних коливань \[ x=X_{max}\cos\left(wt+\varphi\right) \]
 34. Зв'язок довжини хвилі, її швидкості та періоду \[ λ= υТ=\frac υ\nu \]

Електростатика та електродинаміка

 1. Закон Кулона \[ F=k\frac{q_1 q_2}{R^2} \]
 2. Напруженість електричного поля \[ E=\frac Fq \]
 3. Напруженість ел. поля точкового заряду \[ E=k \frac{q}{R^2} \]
 4. Поверхнева густина зарядів\[ σ = \frac{q}{S} \]
 5. Напруженість ел. поля нескінченної площини\[ E=2πkσ\]
 6. Діелектрична проникність \[ ε=\frac{E_0}{E} \]
 7. Потенціальна енергія взаємодій. зарядів \[ W= k\frac{q_1 q_2}{R^2} \]
 8. Потенціал \[ φ=W/q \]
 9. Потенціал точкового заряду \[ φ=k\frac qR \]
 10. Напруга \[ U=\frac Aq \]
 11. Для однорідного електричного поля \[ U=Ed \]
 12. Електроємність \[ C=\frac qU \]
 13. Електроємність плоского конденсатора \[ C=\frac{Sεε_0}{d} \]
 14. Енергія зарядженого конденсатора \[ W=\frac{qU}2=\frac{q^2}{2C}=\frac{CU^2}2 \]
 15. Сила струму \[ I=\frac qt \]
 16. Опір провідника \[ R=ρ\frac lS \]
 17. Закон Ома для ділянки кола \[ I=U/R \]
 18. Закони послід. з'єднання \[ I_1 =I_2 =I, U_1 +U_2 =U, R_1 +R_2 =R \]
 19. Закони паралл. з'єднання \[ U_1 =U_2 =U, I_1 +I_2 =I, \frac 1R_1 +\frac 1R_2 =\frac 1R \]
 20. Потужність електричного струму \[ P=IU \]
 21. Закон Джоуля-Ленца \[ Q=I^2 Rt \]
 22. Закон Ома для повного кола \[ I=\frac ε{R+r} \]
 23. Струм короткого замикання \[ (R=0) I=\frac εr \]
 24. Вектор магнітної індукції \[ B=\frac {F_{max}}{∆I} \]
 25. Сила Ампера \[ F_A=IBlsin α \]
 26. Сила Лоренца \[ F_Л = Bqυ\sin α \]
 27. Магнітний потік \[ \Phi=BS\cos\alpha \quad \Phi=LI \]
 28. Закон електромагнітної індукції \[ E_i=\frac {ΔФ}{Δt}\]
 29. ЕРС індукції в рух провіднику \[ E_i = Вl υ \sinα \]
 30. ЕРС самоіндукції \[ E_{ci}=-\frac{LΔI}{Δt} \]
 31. Енергія магнітного поля котушки \[ W_м = \frac{LI^2}2 \]
 32. Період коливань кол. контуру \[ T=2π\sqrt{LC} \]
 33. Індуктивний опір \[ X_L =ωL=2πLν \]
 34. Ємнісний опір \[ X_c=\frac 1{ωC} \]
 35. Діюче значення сили струму\[ I_д=\frac{I_{max}}{\sqrt2} \]
 36. Діюче значення напруги \[ U_д=\frac{ U_{max}}{\sqrt2} \]
 37. Повний опір \[ z=\sqrt{X_c-X_L}+R^2 \]

Молекулярна фізика та термодинаміка

 1. Кількість речовини \[ ν=\frac{N}{N_A} \]
 2. Молярна маса \[ М=\frac mν \]
 3. Cер. кін. енергія молекул одноатомного газу \[ E_k=\frac 32 kT \]
 4. Основне рівняння МКТ \[ P=nkT=\frac 13 m_0v^2 \]
 5. Закон Гей–Люссака (ізобарний процес) \[ V/T = const\]
 6. Закон Шарля (ізохорний процес) \[ P/T = const\]
 7. Відносна вологість \[ φ=\frac{P}{P_0}100\% \]
 8. Внутрішня енергія ідеал. одноатомного газу \[ U=\frac{3}{2}\frac{M}{µRT} \]
 9. Робота газу \[ A=\frac{P}{ΔV} \]
 10. Закон Бойля - Маріотта (ізотермічний процес) \[ PV = const \]
 11. Кількість теплоти при нагріванні \[ Q=Cm(T_2 -T_1) \]
 12. Кількість теплоти при плавленні \[ Q=λm \]
 13. Кількість теплоти при пароутворенні \[ Q = Lm\]
 14. Кількість теплоти при згорянні палива \[ Q=qm\]
 15. Рівняння стану ідеального газу \[ PV=\frac mM RT\]
 16. Перший закон термодинаміки \[ ΔU=A+Q\]
 17. ККД теплових двигунів \[ η = \frac{A'}{Q_1} =\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \]
 18. ККД ідеал. двигунів (цикл Карно) \[ η= \frac{T_1 - T_2}{T_1} \]

Оптика

 1. Закон заломлення світла \[ n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{υ_1}{υ_2} \]
 2. Показник заломлення \[ n_{21} = \frac{\sin α}{\sin γ} \]
 3. Формула тонкої лінзи \[ \frac 1F=\frac 1d + \frac1f \]
 4. Оптична сила лінзи \[ D=\frac 1F \]
 5. max інтерференції: \[ Δd=kλ \]
 6. min інтерференції: \[ Δd=(2k+1)\frac λ2 \]
 7. Диф.решітка \[ dsin φ=k λ \]

Квантова фізика

 1. Ф-ла Ейнштейна для фотоефекту \[ hν=A_{вих}+\frac{mv^2}{2} \]
 2. Червона межа фотоефекту \[ \nu_{min} = \frac {A_{вих}}{h} \]
 3. Умова зупинки фотоефекту \[ \frac{mv^2}{2} = eU_з \]
 4. Імпульс фотона \[ P=mc=\frac hλ=\frac Ec \]
 5. Енергія зв'язку атомного ядра \[Е_{зв} = (Zm_p+(A-Z)m_n -М_я)c^2\]

В розташованих нижче таблицях наведені фізичні величини та їхні одиниці, прийняті в Міжнародній системі одиниць (SI), заснованій на Міжнародній системі величин.

Основні величини Розмірність Символ Опис Одиниця SI Примітки
Довжина
L
l Просторова протяжність об'єкта метр (м),
Маса
M
m Величина, що визначає інерційні та гравітаційні властивості кілограм (кг) Екстенсивна величина
Час
T
t Тривалість події секунда (с)
Сила струму
I
I Заряд, що протікає через поперечний переріз провідника в одиницю часу ампер (А)
Температура
Θ
T Величина, пропорційна середній кінетичній енергії молекул тіла кельвін (К) Інтенсивна величина
Кількість речовини
N
n Кількість однотипних структурних одиниць, з яких складається речовина моль (моль) Екстенсивна величина
Сила світла
J
Iv Кількість світлової енергії, випромінюваної в заданому напрямку за одиницю часу кандела (кд) Світлова, екстенсивна величина

Похідні величини Символ Опис Одиниця SI Примітки
Площа S Розмір простору, обмеженого замкнутою лінією і поверхнею, що спирається на цю лінію м2
Об'єм V Розмір простору, укладеного в тривимірному об'єкті м3 екстенсивна величина
Швидкість v Зміна положення тіла в одиницю часу м/с вектор
Прискорення a Зміна швидкості в одиницю часу м/с2 вектор
Імпульс p Кількість руху тіла кг·м/с екстенсивна, величина зберігається
Сила F Міра взаємодії матерії кг·м/с2 (ньютон, Н) вектор
Механічна робота A Скалярний добуток сили і переміщення. кг·м22 (джоуль, Дж) скаляр
Енергія E Здатність тіла або системи здійснювати роботу. кг·м22 (джоуль, Дж) екстенсивна, величина зберігається , скаляр
Потужність P Швидкість здійснення роботи. кг·м23 (w, Вт)
Тиск p Сила, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно цій поверхні кг/(м·с2) (паскаль, Па) інтенсивна величина
Густина ρ Маса на одиницю об'єму. кг/м3 інтенсивна величина
Поверхнева густина ρA Маса на одиницю площі. кг/м2
Лінійна густина ρl Маса на одиницю довжини. кг/м
Кількість теплоти Q Енергія, що передається від одного тіла до іншого немеханічним шляхом кг·м22 (джоуль, Дж) скаляр
Електричний заряд q Здатність тіл бути джерелом електромагнітного поля і брати участь в електромагнітній взаємодії А·с (кулон, Кл) екстенсивна, величина зберігається
Електрична напруга U Зміна потенційної енергії, що припадає на одиницю заряду. м2·кг/(с3·А) (вольт, В) скаляр
Електричний опір R Опір об'єкта проходженню електричного струму м2·кг/(с3·А2) (ом, Ом) скаляр
Магнітний потік Φ Величина, що враховує інтенсивність магнітного поля і займану ним область. кг·м2/(с2·А) (вебер, Сб)
Частота ν Число повторень події за одиницю часу. с-1 (герц, Гц)
Кут α Величина зміни напрямку. радіан (рад)
Кутова швидкість ω Швидкість зміни кута. с-1 (радіан за секунду)
Кутове прискорення ε Зміна кутової швидкості в одиницю часу с-2 (радіан на секунду в квадраті)
Момент інерції I Міра інертності об'єкта при обертанні. кг·м2 тензорна величина
Момент імпульсу L Міра обертання об'єкта. кг·м2/c постійна величина
Момент сили M Добуток сили на довжину перпендикуляра, опущеного з точки на лінію дії сили. кг·м22 вектор
Тілесний кут Ω Частина простору, яка є об'єднанням всіх променів, що виходять з даної точки і перетинають деяку поверхню стерадіан (ср)


Перейти на сторінку Цікаві факти з фізики

Опубліковано: 12.06.2022 14:48   Оцініть: 0   0Переглядів: 10
Pозділ: • Iнформація і ми •

Коментарів поки немає (0)

На сайті мало коментарів, тому просимо брати активнішу участь в обговоренні.

Максимум переглядів: Статті●Календар городника на 2021-2022 рік (28490)●●Неврит лицьового нерва: лікування в домашніх умовах (16601)●●Короткий астрономічний календар на 2021-2023 рік (14358)●●СОЛОНЕ ТІСТО. ЛІПЛЕННЯ. (14132)●●Календар дат та подій (8702)●●Ігри на роздягання. (8026)●●Список безкоштовних конструкторів сайтів. Зробити сайт безкоштовно (6851)●●Прошивка тв-тюнера. BISS ключі. (6006)●●Як зробити сайт популярним? (4603)●●ЦІКАВА АСТРОНОМІЯ: Цікаві факти про космос (4470)●●МОВНІ ЗАГАДКИ (4325)●●Цікаві сайти та корисні посилання (4146)●●Віртуальні дівчата на робочий стіл (4085)●●Шукаю роботу (3878)●●Комп'ютери майбутнього. Пeрсональні комп'ютери (3804)●●Скільки сайтів в інтернеті? (3668)●●Правила етикету (3621)● Матеріали●Народні прикмети про погоду (10859)●●СВЯТО ВРОЖАЮ (6130)●●Математичні головоломки (6024)●●Визначні місця України у фотографіях (5211)●●Фізика майбутнього (4621)●●Терміни зберігання харчових продуктів (4135)●●HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL (4066)● Публікації●Календар знаменних та пам'ятних дат в 2020-2022 році (40610)●●Пояс Койпера і Хмара Оорта (10237)●●Скільки води на Землі? (9688)●●Українські обереги (легенди) (8897)●●ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з МАЛЮВАННЯ (7294)●●Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (5427)● Сторінки●Календар знаменних і пам'ятних дат для школи (135329)●●Головна (110091)●●ХРИСТОС ВОСКРЕС (10264)●●Різдво Христове (7736)●●День народження (5609)●●З Новим Роком (5498)●●Цікаві тести (4454)●●Гороскопи (4325)●●Тести iq (продовження) (3899)●●Логічні ігри (3886)●●Фізика і інформатика (3813)●●Стрілялки (3656)●
• Якщо суп пересолений, зваріть в ньому 2-3 натерті на тертці картоплини, поклавши їх у марлю.
• Нове взуття протріть зсередини 3-процентним розчином оцту.
Підтримайте нас, розмістивши нашу кнопку в себе на сайті. Код:
Жарти, анекдоти, висловлювання
Які галузі знань вам подобаються? (Можна вибрати кілька пунктів) Результати
Відповідей: 97 ♥ Коментарів: 0Інші опитування
Ваш IP: 44.192.94.86 Підтримайте проект фінансово, перевівши кошти на рахунок 5168757373477324
Ви користуєтесь броузером ||
При передруці та використанні матеріалів САЙТУ на інших ресурсах та публічному представленні, обов'язкове відкрите гіперпосилання на наш сайт (першоджерело) або дозвіл адміністрації.
Сайт працює на UACMS
Пошта:
© Copyright. Всі права захищені
Несвіч-Городище2-Посада
©UACMS 2008 - 2022 seo checker Protected by Copyscape MYIP INFO ↓ Similarweb info ↓ seranking ↓
Сторінка згенерована за 0,3924 с. Шаблонізатор: 0,0044 с. Інiціалізація ядра: 0,1762 с. Пам'ять: 14,00Мб./128M. БД: 18 запитів за 0,1289 с. ( PHP: 67% БД: 33% )
К-сть відвідувачів по країнах
Ми - довго запрягаємо, швидко їздимо, і сильно гальмуємо.
Україна Google:14.06-19:48 || Yandex:16.06-01:04 || Bing:12.06-17:04
Персональний сайт Куриляка Владислава Едуардовича

Д
О
П
О
М
О
Г
А

ПОКИДАЄТЕ САЙТ?

Почитайте ще щось, адже у нас стільки всього цікавого!
До Вашої уваги статті, матеріали, публікації,калькулятори, красворди, онлайн-ігри...!

+