^^
СТВОРЮЄМО САЙТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Програма телепередач усіх каналів
Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
Інформаційно-освітній сайт (Категорія: Персональні сайти)
Гарного Вам настрою і позитивних емоцій. Любові, Віри і Надії! Щасливого 2021 року
Для перегляду всіх матеріалів і скачування файлів зареєструйтеся на сайті. Відвідайте форум та пограйте on-line ігри. Чекаємо відгуків у гостьовій книзі.(Інформація і технології, освіта, караоке, поезія, фізика, еротика.) Зареєстрованим-повний доступ!!! Розкажіть про наш сайт вашим друзям. Подайте своє оголошення. Приємного відпочинку.
Україна • Життя — це не те, чого ми хочемо. Це те, чого хоче його Творець.
• Хочеш знати більше? Прочитай.
Україна — Слава Україні!
Героям Слава!
Беларусь — Жыве Беларусь!
Жыве вечна!
Cторінка публікації «Навчальний план» з категорії 5 «Інформаційно-освітні»

Навчальний план

Чудова допомога молодому керівнику закладу освіти.

Опис документу:
Робочий навчальний план загальноосвітньої школи I-IIIступеня
Робочий навчальний план - це зразок на 2018-2019 навчальний для ЗОШ І-ІІ ст

Затверджую
Зав методкабінетом райво Начальник відділу освіти
______Врублевська О. Й. _______ Тарасенко М. М.
«_____» _____________ 2008р. «____» _____________ 2008р.

Робочий навчальний план
Несвічівської Загальноосвітньої
Школи I-III ступеня На 2008- 2009 н.р.

Пояснююча записка
Типові навчальні плани початкової школи складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету міністрів від 16.11. 2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».
В навчальному процесі використовується Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1).
Варіативна частина складена з врахуванням потреб та інтересів учнів початкових класів.
В 1-му класі вводиться курс Християнської етики (1година). Даний предмет сприятиме підвищенню духовного рівня учнів молодших класів, знайомитиме їх із основами релігії.
В 2-му класі продовжується курс Хореографії (1година). Даний предмет покликаний виховувати в школярів естетичний смак, розвивати їх фізично і духовно.
Також вводиться 1 година християнської етики на продовження курсу, розпочатого в 1 класі.
В 3-му класі теж продовжує викладатися курс Хореографії (1 година) та вводиться 1година індивідуальних занять. Читання важливий предмет для школярів молодшого шкільного віку, він допомагає їм краще підготуватися до навчання в середній ланці школи, краще засвоювати навчальний матеріал.
В 4-му класі теж продовжує викладатися курс Хореографії (1 година) та 1 година індивідуальних занять.
Типові навчальні плани 5-8 класів розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету міністрів від 16.11. 2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 № 24, «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. № 1717» від 13.04.2007р. № 620.
Навчальні плани в 5-8 класах складені на основі Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської мови (основна школа у структурі 12-річної, додаток 2).
Варіативна частина в даних класах складена із врахуванням потреб та інтересів учнів та побажань їх батьків.
В 5-му класі вводиться курс Християнської етики (1 година). Даний предмет покликаний підвищити духовний та культурний рівень учнів, ознайомити їх із основами християнського віровчення, сприяти вихованню високоморальних людей.
В 6 класі продовжує викладатися курс Християнської етики (1 година). Даний предмет викладається на прохання батьків та учнів як продовження курсу, що викладався раніше.
В 7 класі теж продовжує викладатися курс Хореографії (0,5). Даний предмет покликаний виховувати в учнів естетичний смак, почуття прекрасного.
Навчальні плани 8-9 класу складені на основі Перехідних типових навчальних планів, які враховують основні вимоги законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1717 . Використаний Типовий навчальний план II ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (перехідний, додаток 3).
В 8 класі 1 година відводиться на вивчення креслення, 1 година на факультативний курс «Механіка та механічні пристрої», та 0.5 години на факультатив англійської мови.
Продовжується викладання курсу хореографії 1 година.
Типові навчальні плани III ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (перехідні) використані при складанні навчальних планів в 10 та 11 класах (додаток 5).
В 10 класі продовжує викладатися курс Хореографії (1.5 години), як продовження курсу, що вивчався в попередніх класах.
Виділяється 1 година з Захисту Вітчизни, необхідна для виконання навчальної програми.
Вводиться курс 0.5 години ділової української мови.
В 11 класі навчальні плани розроблені для індивідуального навчання 3 учнів в кількості 31 година в тиждень.
Години гурткової роботи використані для розвитку здібностей та талантів учнів.

Типовий навчальний план Початкової школи I ступеня.

Освітні галузі

Навчальні предмети

кількість годин на тиждень у класах.

1

2

3

4

Мови і літератури

Українська мова

8

7

7

7

Іноземна мова

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання/ художня праця

2

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

Разом

18+3

18+3

19+3

19+3

Варіативна частина

Християнська етика

1

1

Хореографія

-

1

1

1

Індивідуальні години

1

1

Гранично допустиме навантаження

20

21

23

23

Всього

22

23

24

24

Типовий навчальний план Основної школи II ступеня 5- 8 клас

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин у класах на тиждень

5

6

7

8

Мови і літератури

Українська мова

4/3

3

3

2

Іноземна мова

3/4

3

3

2

Російська мова

2

2

2/1

2

Українська літ.

2

2

2

2

Зарубіжна літер.

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

2/1

Всесвітня історія

-

1

1

1

Етика

1

1

-

-

Естетична культура

Музичне мист.

1

1

1

1

Образотворче м.

1

1

1

-

Математика

Математика

4

4

-

Алгебра

-

-

3/2

2

Геометрія

-

-

1/2

2

Природознавство

Природознавство

1

1

-

Біологія

2

2

Географія

2

2

1/2

Фізика

1

2

Хімія

0/2

2

Технології

Трудове навч.

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здор.

1

1

1

1/0

Фізична культура

2

2

2

3

Разом

26

28

30.5

30,5

Варіативна частина

Христ. Етика

1

1

Хореографія

0.5

1

Механіка та механічні пристрої.

1

Англійська

0.5

Креслення

1

Гранично допустиме навантаження

27

29

31

33

Разом

27

29

31

34

Типовий навчальний план Основної школи III ступеня 10 - 11 клас

Начальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

(індивідуальне навчання)

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

2

2

Англійська

2

2

Математика

4

4

Інформатика

2

2

Історія України

2

1.5

Всесвітня історія

1/2

1.5

Географія

1

-

Основи економіки

1

-

Біологія

1

2

Фізика

3

3.5

Хімія

2

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1

0.5

Обж

1\0

0.5

Трудове навчання

2

2

ЛІС

1

Астрономія

0.5

Разом

31

31

Варіативна частина

Хореографія

1/2

Захист Вітчизни

1

Ділова українська мова

1/0

Гранично допустиме навантаження

33

33

Всього

34

31

Навчальний план Гурткової роботи

Назва гуртка

Кількість годин на тиждень

Вчитель

1

Екологічний

2

2.

Вокальний

2

3.

Основи акторського мистецтва

2

4.

Українська народна вишивка

2

5.

Флористика

1

6.

Хореографічний (будинок школяра)

8

Всього

17

Навчальний план Дітей дошкільного віку

Розділ

Кількість годин на тиждень

Кількість занять на місяць

1.

Фізичне виховання

1

4

2.

Дитина і навколишній світ

0.5

2

3.

Рідна природа

0.5

2

4.

Мовленнєве спілкування

1

4

5.

Цікава математика

1

4

6.

Навчання грамоти

1

4

7.

Малювання

1

4

8.

Аплікація

0.5

2

9.

Ліплення

0.25

1

10.

Конструювання

0.25

1

11

Музичне виховання

1

4

Всього

8

32

Варіативна частина

Предмет

К-сть годин на тиждень

Клас

Автор програми

1.

Християнська етика в українській культурі

1

1

Чернуха В. Г., Бєлкіна Е. В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007р.)

2.

Хореографія

1

2

Тараканова О. П. («Початкова школа», № 12, 2003);

Християнська етика в українській культурі

Чернуха В. Г., Бєлкіна Е. В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007р.)

3.

Індивідуальні заняття

1

3

4.

Хореографія

1

3

Тараканова О. П. («Початкова школа», № 12, 2003);

5.

Хореографія

1

4

Тараканова О. П. («Початкова школа», № 12, 2003);

6.

Індивідуальні заняття

1

4

7.

Християнська етика

1

5

6

Жуковський В. М.//(«Історія України» № 36 (486).

8.

Хореографія

1

6

Тараканова О. П.

9.

Хореографія

0.5

7

Тараканова О. П.

10.

Креслення

1

8

Сидоренко В. М.

11.

Механіка та механічні пристрої

1.5

8

Програма факультативу для учнів 7-9 класів // Сільська школа.- 2004р-№ 8.

12.

Хореографія

1.5

10

Тараканова О. П.

13.

Ділова українська мова

0.5

10

Любимець Л. П.

Навчальний план для 1-9 класів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Тип закладу: заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.
Кількість класів: 1-4класів – 4, 5-9 класів – 5.
Кількість учнів: 1-4класів – 42, 5-9 класів – 47.
Поділу класів на групи немає.
Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 09.00 год.;
 • тривалість уроків: 1 клас – 35 хв, 2-4 класи – 40 хв, 5-9 класи – 45 хв;
 • тривалість перерв 1 клас – 20 хв, 2-9 класи – не менше 10 хв.

Робочий навчальний план N-ої загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» ( зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», “Національної доктрини розвитку освіти з урахуванням вимог Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2х класів закладів загальної середньої освіти», від 20. 04. 2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня», Закон України «Про позашкільну освіту» №2145-VIII, із змінами від 05.09.2017 р. , Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01).

заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів здійснює діяльність за напрямами:

загальна середня освіта:

 • початкова освіта (1-4 класи);
 • базова загальна середня освіта (5 – 9 класи).

Робочий навчальний план ЗЗСО І-ІІ ст. розроблено на підставі навчальних планів:

 • для 1 класу – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою, додаток 1, до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом N.N.N. (за Типовими освітніми та навчальними програмами для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 № 268, Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 року № 87;)
 • для 2-4 класів – за навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання (таблиця 2 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)
 • для 5-9 класів – за навчальними планами закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини ( таблиця 12 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Робочий навчальний план забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних стандартів.

Освітній процес у школі І – ІІ ступенів буде проводитись за державними програмами з використанням інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2019/2020 навчальному році.

Початкова освіта.

Освітня галузь “Природознавство” реалізується через навчальний предмет “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується через навчальний предмет “Я у світі”, «Я досліджую світ».

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується через навчальні предмети “Музичне мистецтво”, “Образотворче мистецтво”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через предмет “Трудове навчання”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується навчальними предметами “Фізична культура” та “Основи здоров’я”.

Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу “Основи здоров’я”.

Варіативну складову розподілено таким чином:

1 класи – «Групові заняття» (1 година)

2 – 4 класи – «Риторика» (1 година)

Базова освіта.

Новий Державний стандарт базової загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".

Освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через навчальні предмети "Українська мова", "Іноземна мова", "Українська література", "Зарубіжна література".

Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Математика" (5-6 класи), "Алгебра" та "Геометрія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Природознавство" (5 клас), "Біологія" та "Географія" (6-9 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальними предметами "Історія України" та "Всесвітня історія" (5-9 класи), "Основи правознавства" (9 клас).

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" і інтегрований курс "Мистецтво".

Робочий навчальний план включає інваріантну, сформовану на державному рівні, та варіативну складові.

Вибір предметів варіативної частини Робочого навчального плану зумовлений врахуванням реального стану матеріально-технічного, методичного, кадрового забезпечення освітнього процесу в закладі та освітніх інтересів учнів.

Варіативну складову розподілено таким чином:

5 клас – історія України (1 година); - факультатив іноземна мова (1 година).

6 клас – факультатив математика (1 година).

7 клас – українська мова (1 година);

8 клас – факультатив іноземна мова (1 година).

9 клас – алгебра (0,5 години); - геометрія (0,5 години);

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Навчальний рік розпочинається 1-го вересня святом Днем знань - і закінчується не пізніше 1-го липня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів та вихованців проводяться канікули:

 • осінні- 27.10.2019 – 04.11.2019;
 • зимові- 29.12.2019 - 13.01.2020;
 • весняні- 30.03.2020 - 07.04.2020.

Для учнів 1-го класу будуть проведені додаткові канікули з 16.02.2020 по 24.02.2020

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2020 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/ 26602 учні 4,9 -х класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки буде затверджено додатково.

Навчальні екскурсії та навчальна практика за рішенням педагогічної ради проводяться по закінченні навчального року. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 1 – 8 класів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1124 від 02.10.2014 р.

До Робочого навчального плану NN ЗЗСО І-ІІ ст. додаються переліки навчальних програм, режим роботи закладу, тижневий розклад уроків та структура навчального року.

Директор школи:

ДОДАТОК 1

складений відповідно Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 1 – го класу з українською мовою навчання

Інваріантна складова Кількість годин на тиждень у класі
Освітні галузі Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова

5

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

3

Суспільствознавство

Я досліджую світ

7

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

Усього

20+3

Варіативна складова

Групові заняття

1

Усього

23

Директор школи: Начальник фінансового відділу:

ДОДАТОК 2

складений відповідно навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 2 – 4-х класів з українською мовою навчання

Інваріантна складова

Кількість годин на тиждень у класах

Освітні галузі

Навчальні предмети

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

21

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Усього

21+3

22+3

22+3

71

Варіативна складова

Риторика

1

1

1

3

Усього

24

25

25

74

Директор школи:
Начальник фінансового відділу:

ДОДАТОК 3

складений відповідно до навчального плану закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 5- 9 класів з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Разом

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

15

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

3

3

3

3

3

15

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

7

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

Математика

Математика

4

4

-

-

-

9

Алгебра

-

-

2

2

2

6,5

Геометрія

-

-

2

2

2

6,5

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

8

Географія

-

2

2

2

1,5

7,5

Фізика

-

-

2

2

3

7

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

Інформатика

1

1

1

2

2

7

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Разом

24,5+3

25,5+3

30+3

29,5+3

30+3

139,5+15

Варіативна складова

Факультатив іноземна мова

1

1

2

Факультатив математика

1

1

3

Факультатив історія України

1

Факультатив українська мова

1

1

Всього

27,5

28,5

33

32,5

34

155,5

Директор школи:
Начальник фінансового відділу:

ДОДАТОК 4

відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» №1841- III, із змінами від 05. 09. 2017 р.

ГУРТКОВА РОБОТА ЗЗСО І-ІІ ст.

з/п

Назва гуртка

Предмет

Кількість годин на тиждень

Примітка

1

«Музично - драматичний»

Мистецтво

2

2

«Компютерний світ»

Інформатика

2

3

«Лідер»

Фізична культура

3

5

«Люби і знай свій рідний край!»

Історія України

2

Директор школи:
Заступник директора:

Опубліковано: 17.01.2016 20:55
Автор
Оцініть:
 19
 6
Переглядів: 1730

Pозділ: • Інформаційно-освітні •

Коментарів поки немає (0)

На сайті мало коментарів, тому просимо брати активнішу участь в обговоренні.

Максимум переглядів: Статті●Календар городника на 2021-2022 рік (18979)●●СОЛОНЕ ТІСТО. ЛІПЛЕННЯ. (12288)●●Короткий астрономічний календар на 2021-2022 рік (9607)●●Календар дат та подій (8249)●●Ігри на роздягання. (6463)●●Неврит лицьового нерва: лікування в домашніх умовах (6346)●●Список безкоштовних конструкторів сайтів. Зробити сайт безкоштовно (5060)●●Прошивка тв-тюнера. BISS ключі. (4521)●●Як зробити сайт популярним? (4195)●●Цікаві сайти та корисні посилання (3727)●●МОВНІ ЗАГАДКИ (3700)●●Шукаю роботу (3565)●●Віртуальні дівчата на робочий стіл (3467)● Матеріали●Математичні головоломки (5713)●●Народні прикмети про погоду (5163)●●Визначні місця України у фотографіях (4182)●●Фізика майбутнього (4152)●●СВЯТО ВРОЖАЮ (3947)● Публікації●Календар знаменних та пам'ятних дат в 2020-2021 році (38040)●●Пояс Койпера і Хмара Оорта (8504)●●Українські обереги (легенди) (7805)●●ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з МАЛЮВАННЯ (6478)●●Скільки води на Землі? (6239)●●Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (4830)● Сторінки●Календар знаменних і пам'ятних дат для школи (128778)●●Головна (109558)●●ХРИСТОС ВОСКРЕС (9053)●●Різдво Христове (7219)●●З Новим Роком (5070)●●Гороскопи (3891)●●Тести iq (3846)●●День народження (3741)●●Логічні ігри (3440)●●Тести iq (продовження) (3434)●

• 15 хвилин сміху впливають на здоров'я так само, як 30 хвилин присідань.
• Покладіть в хлібницю чверть яблука і хліб буде залишатися свіжим в два рази довше, а якщо будете там тримати відкриту сільничку з шматочком кореня хрону – цвілі не буде ніколи.
Підтримайте нас, розмістивши нашу кнопку в себе на сайті. Код:
Жарти, анекдоти, висловлювання

Які галузі знань вам подобаються? (Можна вибрати кілька пунктів) Результати
Відповідей: 79 ♥ Коментарів: 0Інші опитування
Ваш IP: 3.235.11.178 Підтримайте проект фінансово, перевівши кошти на рахунок 5168757373477324
Ви користуєтесь броузером ||
При передруці та використанні матеріалів САЙТУ на інших ресурсах та публічному представленні, обов'язкове відкрите гіперпосилання на наш сайт (першоджерело) або дозвіл адміністрації.
Сайт працює на UACMS
Пошта:
© Copyright. Всі права захищені
Несвіч-Городище2-Посада
©UACMS 2008 - 2021 Protected by Copyscape
Сторінка згенерована за 0,1819 с. Шаблонізатор: 0,0016 с. Інiціалізація ядра: 0,0854 с. Пам'ять: 12,00Мб./. БД: 18 запитів за 0,0125 с. ( PHP: 93% БД: 7% )
К-сть відвідувачів по країнах
Україна Google:22.02-16:02 || Yandex:02.01-01:40 || Bing:28.02-13:25 || Yahoo: || Msn: || Rambler:
Персональний сайт Куриляка Владислава Едуардовича

Д
О
П
О
М
О
Г
А

ПОКИДАЄТЕ САЙТ?

Почитайте ще щось, адже у нас стільки всього цікавого!
До Вашої уваги статті, матеріали, публікації,калькулятори, красворди, онлайн-ігри...!

+