UACMS: Математичні обчислення online

 

опис модуля

Калькулятор похідних
Введіть функцію для диференціювання:

Змінна: Порядок:

опис модуля

Калькулятор Інтегралів
Введіть функцію для інтегування:

Змінна:

опис модуля

Калькулятор Визначених Інтегралів
Введіть функцію для інтегрування:

Змінна: Від: До:

опис модуля

Калькулятор похідних
Введіть функцію для знаходження її похідної:
Змінна: Обчислити значення в точці: Тип похідної

опис модуля

Калькулятор Раціональних Чисел з дробами повні відповіді
Введіть вираз що містить раціональні числа:

опис модуля

Вирішувач Рівнянь
Введіть одне або декілька рівнянь розділених комами:

опис модуля

Спрощення Виразів
Введіть вираз:

опис модуля

Розкладання на множники
Введіть вираз:
Властивості чисел

опис модуля

Калькулятор Зворотних Функцій
Введіть функцію для обчислення її зворотної функції:

опис модуля

Калькулятор Виразів
Введіть вираз для розрахунку:

опис модуля

Калькулятор Матриць
Введіть матрицю A:
Визначник матриці Транспонована матриця
Матричний слід Матричний ранк
Обернена матриця Власні значення
Трикутна матриця A2

опис модуля

Матрична Арифметика

Додавання Віднімання Множення

опис модуля

Прості Числа
Введіть натуральне число:

опис модуля

Факторизатор Чисел
Введіть число для розкладання на множники:

опис модуля

Чісла Фібоначчі
Введіть додатнє ціле число:

опис модуля

Числа Бернуллі
Введіть додатнє ціле число:

опис модуля

Числа Ейлера
Введіть додатнє ціле число:

опис модуля

Калькулятор Факторіалів
Введіть додатнє ціле число:

опис модуля

Комбінаторний Калькулятор
Підрахувати кількість способів вибору M елементів з N елементів.
Чи важливий порядок вибраних елементів?
Чи може елемент бути вибраний більше одного разу?
N =
M =

опис модуля

Статистичний Калькулятор
Введіть числа розділені пропуском, комою або новим рядком:

Середнє арифметичне Медіана Середнє гармонійне
Середнє геометричне Мінімум Максимум
Діапазон Дисперсія Виправлена дисперсія
Среднеквадратічеськоє відхилення Стандартне відхилення Коефіцієнт варіації
Середнє лінійне відхилення Середнє відхилення медіана Коефіцієнт асиметрії

опис модуля

Графобудівник
Введіть функції для побудови графіків (як роздільник між декількома функціями використовуйте кому ","):

X вісь, від: до:
Y вісь, від: до:
НА ВЕРХ СТОРІНКИ