Пошук простих чисел на заданому проміжку

нижня межа=верхня межа=