Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
|| Калькулятори || Web-інструменти || Рецепти || Довідник || Ігри || Кросворди ||

Префікси кратних одиниць

Кратні одиниці — одиниці, які в десять, сто, тисячу і т.д. раз перевищують основну одиницю вимірювання деякої фізичної величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні префікси для позначень кратних одиниць:

Кратність

Префікс

Позначення

Приклад

український

міжнародний

українське

міжнародне

10 1

дека

deca

да

da

дал - декалітр

10 2

гекто

hecto

г

h

га – гектар

10 3

кіло

kilo

к

k

кг - кілограм

10 6

мега

mega

М

M

Мт – мегатона

10 9

гіга

giga

Г

G

ГГц – гігагерц

10 12

тера

tera

Т

T

Тв – теравольт

10 15

пета

peta

П

P

Пфлоп - петафлоп

10 18

екса

exa

Е

E

10 21

зета

zeta

З

Z

10 24

йота

yotta

Й

Y

Префікси частинних одиниць

Частинні одиниці в цілий ступень десятки менше від встановленої одиниці вимірювання деякої величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні префікси для позначень часткових одиниць:

Частка

Префікс

Позначення

Приклад

український

міжнародний

українське

міжнародне

10 -1

деци

deci

д

d

дм — дециметр

10 -2

санти

centi

с

c

см — сантиметр

10 -3

мілі

milli

м

m

мл — миллилитр

10 -6

мікро

micro

мк

mc

мкм — мікрометр, мікрон

10 -9

нано

nano

н

n

нм — нанометр

10 -12

піко

pico

п

p

пФ — пікофарад

10 -15

фемто

femto

ф

f

фс — фемтосекунда

10 -18

ато

atto

а

a

10 -21

зепто

zepto

з

z

10 -24

йокто

yocto

й

y

Правила використання

Назви всіх префіксів, якщо вони не починають речення, завжди пишуться з маленької букви. Позначення кратних префіксів, крім кіло, гекто, дека, пишуться з великої букви, позначення всіх часткових префіксів завжди пишуться з рядкової букви.

Префікс пишеться разом з назвою базової одиниці та утворює з нею одне слово. Так наприклад, міліметр, мегават, мікрофарад — це все одні слова.

Використання двох або більше префіксів підряд не дозволяється. Наприклад, величину 10-9 фарад необхідно позначати нанофарад, а не мікроміліфарад.

Приєднанням префіксу до одиниці утворюється нова нерозривна одиниця. Ця нова одиниця може бути зведена до позитивного або негативного степеня та/або об'єднана з іншими одиницями для утворення складених одиниць.

Наприклад:

2,54 см3 = 2,54 (см)3 = 2.54 (10-2 м)3 = 2.54·10-6 м3

1 см-1 = 1 (см)-1 = 1 (10-2 м)-1 = 10-2 м-1 = 0,01 м-1

1 В/см = (1 В)/(10-2м) = 102 В/м = 100 В/м

Якщо одиниця є добутком або відношенням одиниць, префікс, або його позначення приєднують, як правило, до найменування або позначення першої одиниці: кПа·с/м (кілопаскаль-секунда на метр). Приєднувати префікс до другого множника добутку або до знаменника допускається лише в обґрунтованих випадках.

Особливості застосування

Префікси обмежено використовуються з одиницями часу: кратні префікси взагалі не поєднуються з ними (ніхто не використовує «кілосекунду», хоча це формально і не заборонено), а частинні префікси приєднуються тільки до секунди (мілісекунда, мікросекунда і т. д.). Відповідно до стандартів, найменування і позначення наступних одиниць СІ не допускається застосовувати з префіксами: хвилина, година, доба (одиниці часу), градус, мінута, секунда (одиниці плоского кута), астрономічна одиниця, діоптрія і атомна одиниця маси.

Префікси, відповідні показникам ступеня, що не діляться на 3 (гекто-, дека-, деци-, санти-), використовувати не рекомендується. Широко використовуються тільки сантиметр (що є основною одиницею в системі СГС) і децибел, у меншій мірі — дециметр, а також гектар. У деяких країнах вино міряють декалітрами.

Телекомунікації. Двійкові префікси

В телекомунікаційній галузі, програмуванні та комп'ютерній індустрії широко використовуються кратні префікси кіло, мега, гіга, тера та ін. для формування обсягів інформації кратних одиницям біт та байт. Ці одиниці інформації не є частиною системи СІ.

На початку розвитку інформаційних технологій, в зв'язку з тим, що 210 = 1024 приблизно дорівнює 103 = 1000, префікси СІ використовувались для позначення ступенів двійки. Згодом, з широким поширенням комп'ютерів, ця розбіжність все частіше приводила до непорозумінь. Тому в 1999 році Міжнародна електротехнічна комісія ввела новий стандарт іменування префіксів, що позначають ступень двійки, та залишила за префіксами СІ значення ступенів десяти.

Так тепер, 1 кілобайт дорівнює 1000 байт, а величина 1024 байт позначається — 1 кібібайт. Префікси СІ, в істинному значені — степеня десяти, як правило, широко використовуються для позначення швидкості передачі інформації: 10 Мбіт/с Ethernet позначають швидкіть 10 000 000 біт/с, а не 10 485 760 біт/с.

Похибки, до яких може привести помилкове тлумачення префіксів, наведені в наступній таблиці.

Префікс

Десяткове значення

Двійкове значення

Похибка

k

кіло

103 = 1000

210 = 1024

2.40%

M

мега

106 = 10002

220 = 10242

4.86%

Г

гіга

109 = 10003

230 = 10243

7.37%

T

тера

1012 = 10004

240 = 10244

9.95%


Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає
Ви користуєтесь броузером ||
Довідник - розділ сайту з довідковою інформацією: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут.
Сайт працює на UACMS
Сторінка довідкової інформації
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі довідника
» 1 - онлайн » 5 - сьогодні
» 2 - вчора » 18 - за тиждень
» 95 - в місяць » 1653 - в рік
» 4510 - всього
» рекорд: 23 (25.03.2021)
Україна Google:11.10-03:58 || Yandex:27.09-23:39 || Bing:26.09-12:58