Оцініть, наскільки процентів Ви довіряєте науці? :
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%