|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ

Симплекс-метод — метод розв'язання задачі лінійного програмування. Був розроблений американським математиком Джорджем Данцігом у 1947 році. Задача ліні́йного програмува́ння — це задача оптимізації з лінійною цільовою функцією та допустимою множиною, обмеженою лінійними рівностями або нерівностями.

Симплекс-метод - це ітеративний процес спрямованого рішення системи рівнянь по кроках, який починається з опорного рішення і в пошуках кращого варіанта рухається по кутовим точкам області допустимого рішення, що поліпшують значення цільової функції до тих пір, поки цільова функція не досягне оптимального значення. Онлайн калькулятор допоможе розв'зати задачу ліні́йного програмува́ння за допомогою симплекс-методу.

Програма максимізації (мінімізації) функції
[Онлайн калькулятор]
Показати приклад ▼
Введіть, наприклад такі дані: min F = 2x1+5x2+3x3+8x4

Ообмежуючі умови:

3x1+6x2-4x3+x4 ≤ 12
4x1-13x2+10x3+5x4 ≥ 6
3x1+7x2+x3≥1
Розв'язок транспортної задачі - онлайн калькулятор

Розв'язок транспортної задачі - онлайн калькулятор

Транспортна задача – це задача лінійного програмування на знаходження оптимального плану перевезення вантажів із М пунктів відправлення в N пунктів призначення, коли вартості перевезення із пункта відправлення i в пункт призначення j відомі. Онлайн калькулятор для вирішення транспортної задачі методом потенціалів. Розрахунок першого опорного плану здійснюється методом найменшої вартості або методом північно-західного кута. Рішення виконується як для закритої, так і для відкритої моделі.

Онлайн калькулятор

Вихідні дані завдання

Метод вводу даних:
   


Число поставщиків (a)
Число споживачів (b)

Досягнуто максимальної кількості кроків, але завдання не вирішена. Можна продовжити обчислення, додавши бажану кількість кроків.

Число доданих кроків:

Керівництво по використанню калькулятора

Математична модель задачі

Нехай деякий продукт, який будемо називати вантажем, потрібно перевезти від m постачальників n споживачам. При цьому у постачальника з номером i є ai одиниць вантажу, i: від 1 до m; споживачу з номером j потрібно bj одиниць вантажу, j: від 1 до n. Величини ai и bj ми будемо називати, відповідно, потужністю i-го постачальника і потужністю j-го споживача. Відомі величини вартості cij перевезення одиниці вантажу від i-го постачальника j-му споживачу. Нехай xij – к-сть вантажу, перевезеного від i-го постачальника j-му споживачу. Організувати перевезення можна різними способами, тобто величини xij можна вибрати за допомогою різних варіантів. Потрібно визначити такі значення величин xij, при яких сумарні витрати F на перевезення будуть мінімальними. Таким чином, математична модель задачі має наступний вигляд:

Пропонований калькулятор дозволяє вирішити транспортну задачу онлайн методом потенціалів.

Введення початкових даних

Вихідними даними є потужності постачальників ai, потужності споживачів bj і витрати на перевезення cij. Всі вихідні дані вводяться в таблиці, у якій m + 1 рядків і n + 1 стовпців. При цьому або перша зліва клітина (1, 1), або клітина (m + 1, n + 1) справа в останньому ряду, порожня.

Існує два способи введення даних:
1. Вручну, вводом значень в відповідні поля.
2. Завантажуючи дані з електронної таблиці.

Введення даних вручну

Щоб ввести вихідні дані вручну потрібно виконати наступні дії.
1. В рядку ′Метод вводу даних′ ⇑, потрібно поставити перемикач в положення ′Вручну′.
2. Ввести число постачальників a, число споживачів b, і натиснути кнопку ′Застосувати′.
3. В таблиці, що з'явилася заповнити стовпець потужностей постачальників ai, рядок потужностей споживачів bj, і матрицю затрат cij.
4. Вибрати метод розрахунку початкового опорного плану - відзначити або ′Метод наименшої вартості′, або ′Метод північно-західного кута′. Метод північно-західного кута:: Виконання починається з верхньої лівої клітинки (Північно-західного кута) транспортної таблиці, тобто змінній присвоюється максимальне значення, що допускається обмеженнями на попит і пропозицію
5. Натиснути кнопку ′Розрахувати′. В результаті з'явиться докладний розв'язок задачі.
6. Після розрахунку можна зберегти вихідні дані. Для цього в рядку ′Метод вводу даних′ ⇑, потрібно відмітити ′Із електронної таблиці′. У текстовому полі будуть вихідні дані завдання. Їх можна скопіювати в буфер обміну і вставити в електронну таблицю або текстовий документ. Для цього потрібно натиснути кнопку ′Копиювати′. Дані будуть скопійовані в буфер обміну. Далі можна відкрити електронну таблицю або текстовий документ, і вставити дані з буфера обміну, натискаючи Ctrl-V. Після чого зберегти зміни в документі.

Введення даних з електронної таблиці

Вихідні дані можна ввести з електронної таблиці. При цьому роздільником рядків є перенесення рядка. Як роздільник стовпчиків може бути символ табуляції, кома ′,′, крапка з комою ′;′, двокрапка ′:′ або пробіл ′ ′. Вводити потужності постачальників і споживачів можна двома способами.

У першому способі, перше поле першого рядка має бути порожнім. Далі, в першому рядку слідують величини потужностей споживачів bj. У наступних рядках, першим елементом є потужність постачальника ai. За ним слідують елементи матриці витрат cij.

b1
b2
·
bn
a1 c11 c12
·
c1n
a2 c21 c22
·
c2n
·
·
·
·
·
am cm1 cm2
·
cmn

У другому способі, спочатку заповнюються елементи матриці витрат cij. В останньому стовпці вводяться значення потужностей постачальників ai; в останньому рядку - потужності споживачів bj. Остання клітинка в останньому рядку повинна бути порожньою.

c11 c12
·
c1n a1
c21 c22
·
c2n a2
·
·
·
·
·
cm1 cm2
·
cmn am
b1
b2
·
bn

Щоб ввести дані з електронної таблиці, потрібно виконати наступні дії.
1. В рядку ′Метод вводу даних′ ⇑, потрібно поставити перемикач в положення ′Із електронної таблиці′.
2. Відкриється текстове поле, в якому міститься приклад його заповнення.
3. Заповнити його аналогічним способом або скопіювати дані з електронної таблиці.
4. Натиснути кнопку ′Розрахувати′. В результаті з'являться поля введення для всіх елементів і докладний рішення задачі.
5. Можно натиснути кнопку ′Редагувати′. Тоді відкриються поля введення для всіх елементів. Їх можна змінити і виконати розрахунок.


UACMS

UACMS - система управління контентом

UACMS

Світова статистика online

UACMS

Стереокартинки

UACMS

Як готуватися до Святого Причастя

UACMS

Top 10 суперкомп'ютерів світу

UACMS

Станьте спонсором

UACMS

Рейтинг процвітання країн світу

Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає

Обговорення

Ви користуєтесь броузером ||
WEB Calc - розділ сайту з online-калькуляторами: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут, скрипт, код на javascript.
Сайт працює на UACMS
Розділ онлайн WEB калькуляторів
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі калькуляторів
» 5 - онлайн » 134 - сьогодні
» 108 - вчора » 1070 - за тиждень
» 4423 - в місяць » 27900 - в рік
» 41618 - всього
» рекорд: 323 (27.09.2021)
Україна Google:-- || Yandex:09.11-11:27 || Bing:10.11-06:23
Інформаційно-освітній сайт © 2013 - 2021