|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ
ЗМІСТ

Розрахунок дальності польоту тіла

Розрахунок кількості теплоти

Розрахунок хлору для промивання та дезінфекції басейну або резервуара

Розрахунок потужності водонагрівача

Розрахунок температури води при змішуванні

Розрахунок температури суміші рідин

Програма для розрахунку потужності котла і об`єму бойлера

Розрахунок першої космічної швидкості

Розрахунок потужності котла опалення

Розрахунок кількості секцій радіаторів опалення

Розрахунок сили Архімеда

Розрахунок сили удару

Розрахунок кінетичної енергії тіла

Розрахунок потенціальної енергії тіла

Розрахунок відстані до блискавки

Перевести кілометри в витрачені калорії при ходьбі

Знайти масу, густину або об'єм

Розрахунок дальності польоту тіла калькулятор

Розрахунок дальності польоту тіла

На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку дальності польоту тіла за простою кінематичної формулою залежно від початкової швидкості, висоти і прискорення вільного падіння. За допомогою цього калькулятора ви в один клік зможете розрахувати дальність польоту тіла.

Початкова швидкість, м/с =
Висота, м =
Прискорення вільного падіння, м/с2 =
Дальність польоту тіла, м =

Дальність польоту - це фізична величина, що характеризує відстань від вихідної точки до кінцевої при кидку тіла з початковою швидкістю із заданої висоти.
Формула розрахунку дальності польоту тіла:
S = V0 * √ (2 * H / g)
S - дальність польоту тіла в метрах;
V - швидкість на початку руху в м/с;
H - висота в метрах;
g - прискорення вільного падіння в м/с2.
Швидко виконати цю математичну операцію можна за допомогою онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку "Розрахувати".

ЗМІСТ

Розрахунок кількості теплоти онлайн калькулятор

Розрахунок кількості теплоти

Теплоємність матеріалу, Дж/кг*К =
Маса матеріалу, кг =
Температура початкова, К =
Температура кінцева, К =
Кількість теплоти, Дж =


Кількість теплоти - це енергія, яку отримує або втрачає тіло при теплопередачі.

Формула розрахунку кількості теплоти:

Q = c * m * (T2 - T1), де

Q - кількості теплоти, Дж;
c - коефіцієнт теплоємності матеріалу, Дж/кг*К;
m - маса, кг
T1 - початкова температура, K;
T2 - кінцева температура, K.


Швидко виконати цю просту фізичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку кількості теплоти на основі простої фізичної формули в залежності від маси, температури і теплоємності. За допомогою цього калькулятора ви можете в один клік обчислити кількість теплоти для нагрівання або охолодження будь-якого матеріалу або речовини.Розрахунок хлору для промивання та дезінфекції басейну або резервуара - онлайн калькулятор

Розрахунок хлору для промивання та дезінфекції басейну або резервуара

Обсяг води в басейні або резервуара, м3 =
Концентрація активного хлору (див. прим.), мг/л =
Маса хлору для дезінфекції, кг =


Промивання і дезінфекція басейнів або резервуарів здійснюється відповідно до правил. Для промивання та дезінфекції водогону необхідно виконати наступні заходи:

Після закінчення робіт по чистці басейнів або резервуарів обов'язково виконують дезинфекцію хлорною водою або розчином гіпохлориту натрію методом зрошення або об'ємним способом:

а) методом зрошення - концентрація розчину за активним хлором повинна бути не менше 200 - 250 мг/л (з розрахунку 0,3 - 0,5 л на 1 кв. м внутрішньої поверхні резервуара);

б) об'ємним способом - заповнення ємності дезинфікуючим розчином і доведення залишкового активного хлору 75 - 100 мг / л при контакті 5 - 6 годин або 20 - 25 мг/л - при добовому контакті.

Робота проводиться в протигазі!

Через 1 - 2 години після дезінфекції резервуари (баки) потрібно чистити, промивати водою.
Резервуар (бак) може бути пущений в роботу після трьох задовільних результатів бактеріологічних аналізів, проведених з інтервалом часу з розрахунку повного обміну води між взяттям проб.


Швидко виконати цю просту фізичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлена онлайн програма для розрахунку промивання та дезінфекції басейнів і резервуарів.Розрахунок потужності водонагрівача онлайн калькулятор

Розрахунок потужності водонагрівача

Максимальна витрата води, л/ч =
Потужність водонагрівача, Вт =


Водонагрівач - це пристрій для безперервного нагріву води в системі водопостачання.

Формула розрахунку потужності водонагрівача:

W = c * m * (t2 - t1) / t, где

W - потужність водонагрівача, Вт
c - теплоємність матеріалу, що нагрівається, Дж/кг*К (вода = 4183 Дж/кг*К)
m - Маса матеріалу, що нагрівається, кг (для воды условно 1кг = 1 литр)
t1 - температура початкова, К (или С)
t2 - температура кінцева, К (или С)
t - час нагрівання, сек

Для спрощеного розрахунку:

Теплоємність води прийнята 4183 Дж/кг*К.
Температура вихідної води прийнята 10 град С.
Температура нагрітої води прийнята 60 град С.


Швидко виконати цю просту фізичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлена програма для розрахунку потужності водонагрівача в залежності від максимальної годинної витрати води за стандартною фізичної формулою. Розрахунок потужності водонагрівача проводиться згідно зі стандартною фізичної формулою нагрівання матеріалу.Розрахунок температури води при змішуванні онлайн калькулятор

Розрахунок температури води при змішуванні

Об`єм гарячої води, мл =
Температура гарячої води, С =
Об`єм холодної води, мл =
Температура холодної води, С =
Об`єм суміші, мл =
Температура суміші, С =


Змішування води різної температури - це процес зміни температури води при її об'єднанні в загальний обсяг.

Формула розрахунок суміші води:

TС = (V1*T1 + V2*T2) / (V1 + V2), де

TС - температура суміші
V1 - обсяг гарячої води
T1 - температура гарячої воды
V2 - объем холодної води
T2 - температура холодної води


Швидко виконати цю просту фізичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку температури води при змішуванні з простої математичної формули. За допомогою цього калькулятора в один клік ви зможете виконати розрахунок змішування води різної температури.Розрахунок температури суміші рідин онлайн калькулятор

Розрахунок температури суміші рідин

Маса першої рідини, кг =
Температура першої рідини, К =
Питома теплоємність першої рідини, Дж/(кг*К) =
Маса другої рідини, кг =
Температура другої рідини, К =
Питома теплоємність другої рідини, Дж/(кг*К) =
Маса суміші, кг =
Температура суміші, К =


Суміш - це система, що складається з двох або більше речовин.

Формула розрахунку температури суміші:

tc = (m1*t1*с1 + m2*t2*с2) / (m1*с1 + m2*с2), где

tc - температура суміші, К;
m1 - масса першої рідини, кг;
t1 - температура першої рідини, К;
c1 - питома теплоємність першої рідини, Дж/(кг*К);
m2 - маса другої рідини, кг;
t2 - температура другої рідини, К;
c2 - питома теплоємність другої рідини, Дж/(кг*К).

Для довідки:

Питома теплоємність води = 4183 Дж/(кг*К)
Питома теплоємність молока = 3906 Дж/(кг*К)


Швидко виконати цю просту фізичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку температури суміші рідин по простій фізичній формулі, в залежності від маси рідин, їх температури і теплоємності. За допомогою цього калькулятора в один клік ви зможете виконати розрахунок температури суміші рідин.Розрахунок потужності котла і ємності бойлера онлайн калькулятор

Програма для розрахунку потужності котла і об`єму бойлера

Кількість постійних споживачів гарячої води, осіб =
Опалювальна площа, м2 =
Додаткова потужність на теплообмін (при необхідності), кВт =
Потужність котла, кВт =
Об`єм бойлера, л =


Програма визначає орієнтовну потужність котла і обсяг бойлера тільки для невеликих будинків (з кількістю постійних споживачів гарячої води до 6 чол і площею обігріву до 100 м2).

Швидко виконати цю математичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці ви можете розрахувати потужність котла і ємність бойлера, якщо відомі площа і кількість споживачів на підставі стандартних фізичних формул.Розрахунок першої космічної швидкості онлайн калькулятор!

Розрахунок першої космічної швидкості

Маса планети, кг =
Радіус планети, км =
Гравітаційна стала =
Перша космічна швидкість, км/с =


Перша космічна швидкість - це мінімальна швидкість, яку необхідно надати об'єкту, щоб він здійснював рух по круговій орбіті навколо планети.

Формула для визначення першої космічної швидкості:


де:
V – перша космічна швидкість;
G – гравітаційна стала;
M – маса об'єкта;
R – радіус об'єкта.

Наприклад перша космічна швидкість для Землі = 7,9 км/с.

Швидко виконати цю математичну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку першої космічної швидкості. За допомогою цієї програми ви в один клік зможете Розрахуваті першу космічну швидкість якщо відома маса планети і її радіус.Розрахунок потужності котла опалення онлайн калькулятор

Розрахунок потужності котла опалення

Площа будинку, м2 =
Поправочний коефіцієнт теплових втрат =
Потужність котла опалення, кВт =


Потужність котла опалення - це кількість теплоти яке передається теплоносію системи опалення в процесі згоряння палива в котлі.

Формула розрахунку потужності котла:

Q = S * k / 10

Q - потужність котла, кВт;
S - площа будинку, м2;
k - поправочний коефіцієнт теплових втрат.

Поправочний коефіцієнт залежить від площі зовнішніх стін будинку, фактичної товщини зовнішніх стін і її утеплювача, параметрів склопакетів і кліматичних умов регіону.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку потужності котла опалення в залежності від площі будинку, конструкції і умов розташування. Щоб розрахувати потужність котла необхідно знати площу будинку і поправочний коефіцієнт на зовнішні умови.Розрахунок кількості секцій радіаторів опалення калькулятор

Розрахунок кількості секцій радіаторів опалення

Площа приміщення або будівлі, м2 =
Поправочний коефіцієнт теплових втрат =
Потужність однієї секції радіатора, Вт =
Необхідна сумарна потужність радіаторів на опалення, Вт =
Кількість секцій радіаторів опалення, шт =


Радіатор опалення - це конвективно-радіаційний опалювальний прилад, що складається з окремих секцій.

Формула розрахунку потужності радіаторів опалення:

Q = 100 * S * k

Q - необхідна потужність для опалення в Вт;
S - площа кімнати в м2;
k - поправочний коефіцієнт теплових втрат.

Поправочний коефіцієнт залежить від площі зовнішніх стін, наявності не опалювального горища і підвалу, фактичної товщини зовнішньої стіни та її утеплювача, параметрів склопакета і кліматичних умов регіону.

Формула розрахунку кількості секцій радіаторів:

N = Q / P1

Q - необхідна потужність для опалення в Вт;
P1 - потужність однієї секції радіатора в Вт.

Довідка по потужності однієї секції радіатора:

Алюмінієві = 200 Вт;
Біметалічні = 150 Вт;
Стальні = 120 Вт;
Чавунні = 100 Вт.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку кількості секцій радіаторів опалення в залежності від площі і коефіцієнта теплових втрат. Щоб розрахувати сумарну потужність радіаторів опалення необхідно знати площу кімнати, яка обігрівається і поправочний коефіцієнт на зовнішні умови. Щоб порахувати кількість секцій радіаторів крім цього необхідно знати потужність однієї секції радіатора.Розрахунок сили Архімеда онлайн калькулятор

Розрахунок сили Архімеда

Об`єм тiла, м3 =
Густина рідини або газу, кг/м3 =
Прискорення вільного падіння, м/с2 =
Сила Архімеда, Н =


Сила Архімеда - це підйомна сила, рівна вазі об'єму рідини або газу, витісненого частиною тіла, зануреного в цю рідину або газ.

Формула розрахунку сили Архімеда:

F = p*V*g, де

F - сила Архімеда в ньютонах;
p - густина рідини або газу в кг/м3;
V - об`єм тiла в м3;
g - прискорення вільного падіння в м/с2.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку сили Архімеда за простою математичній формулі залежно від об`єму тіла, щільності тіла і прискорення вільного падіння. За допомогою цієї програми ви в один клік зможете розрахувати силу Архімеда.Розрахунок сили удару онлайн калькулятор

Розрахунок сили удару

Маса тіла, кг =
Швидкість тіла в момент удару, м/с =
Швидкість тіла після удару, м/с =
Час контакту, с =
Сила удару, Н =


Сила удару - це сила, яка діє на фізичне тіло при контакті з іншим фізичним тілом.

Формула розрахунку сили удару:

F = m * (V1 - V2) / dt, де

F - сила удару в ньютонах;
m - маса тіла в кілограмах;
V1 - швидкість на початку удару в м/с;
V2 - швидкість після удару в м/с;
dt - час контакту в секундах.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку сили удару по простій фізичної формулою залежно від маси тіла, швидкості і часу контакту. За допомогою цього калькулятора ви в один клік зможете визначити силу удару.Розрахунок кінетичної енергії тіла онлайн калькулятор

Розрахунок кінетичної енергії

Маса тіла, кг =
Швидкість тіла, м/с =
Кінетична енергія тіла, Дж =


Кінетична енергія - це фізична величина, яка є мірою руху матеріальних точок, що утворюють розглянуту механічну систему, і що залежить тільки від мас і модулів швидкостей цих точок.

Формула розрахунку кінетичної енергії:

p = m*v2/2, де

p - кінетична енергія тіла в Дж;
m - маса тіла в кг;
v - швидкість тіла в м/с.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку кінетичної енергії по простою математичною формулою залежно від маси тіла і його швидкості. За допомогою цієї програми ви в один клік зможете розрахувати кінетичну енергію тіла.Розрахунок потенціальної енергії тіла онлайн калькулятор

Розрахунок потенціальної енергії тіла

Маса тіла, кг =
Прискорення вільного падіння, м/с2 =
Висота, м =
Потенціальна енергія тіла, Дж =


Потенціальна енергія тіла - це фізична величина, яка є мірою накопиченої енергії.

Формула расчета потенціальної енергії тела:

E = mgh, де

E - потенціальна енергія тіла в Дж;
m - маса тіла в кг;
g - прискорення вільного падіння в м/с2;
h - висота в метрах.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор розрахунку потенціальної енергії тіла за простою математичною формулою залежно від маси тіла, прискорення вільного падіння і висоти. За допомогою цієї програми ви в один клік зможете розрахувати потенціальну енергію тіла.Розрахунок відстані до блискавки калькулятор

Розрахунок відстані до блискавки

Час між спалахом блискавки і звуком грому в секундах =
Відстань до блискавки в км =
Відстань до блискавки в метрах =


Блискавка - це електричний іскровий розряд в атмосфері, що проявляється яскравим спалахом світла і супроводжуючим її громом.

Формула розрахунку відстані до блискавки:

S = V * T, де

S - відстань до блискавки;
V - швидкість звуку в повітрі;
T - час між спалахом блискавки і звуком грому.

Довідка: швидкість звуку в повітрі = 331 м / с.

Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.

ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн калькулятор для розрахунку відстані до блискавки, в залежності від часу між спалахом блискавки і звуком грому. Щоб розрахувати відстань до блискавки необхідно знати час між спалахом блискавки і звуком грому.Перевести кілометри в калорії (км в калорії) онлайн калькулятор

Перевести кілометри в витрачені калорії при ходьбі

Пройдений шлях, км =
Маса тіла, кг =
Витрачені калорії при легкій прогулянці = ккал
Витрачені калорії при середній ходьбі = ккал
Витрачені калорії при інтенсивній ходьбі = ккал


Відстань ходьби - це чисельна величина протяжності лінії (не обов'язково прямолінійною) від вихідної точки до кінцевої.
Кількість теплоти в калоріях - це енергія, необхідна для нагрівання 1 грама води на 1 градус Цельсія.

Формула для перекладу кілометрів на калорії:

Q = k * m * l, де

Q - кількість теплоти в кілокалоріях;
k - коефіцієнт швидкості;

- при легкій прогулянці k = 1;
- при середній ходьбі k = 1.15;
- при інтенсивній ходьбі k = 1.35;

m - маса тіла в кілограмах;
l - пройдений шлях в кілометрах.


Швидко виконати цю технологічну операцію можна за допомогою цієї онлайн програми. Для цього необхідно у відповідне поле ввести початкове значення і натиснути кнопку.


ЗМІСТ


На цій сторінці представлений найпростіший онлайн перекладач пройдених кілометрів в витрачені калорії. За допомогою цього калькулятора ви в один клік зможете перевести кілометри в спалені калорії.Знайти масу, густину або об'єм онлайн | UACMS калькулятор онлайн

Знайти масу, густину або об'єм онлайн

Цей калькулятор допоможе знайти густину, масу або об'єм речовини онлайн. Для розрахунку введіть значення в калькулятор.

Об'єм, маса і густина

Знайти
Маса:
Об'єм:
Густина:

Формула для знаходження маси тіла через густину і об'єм:
m=ρ/V; m - маса, V - об'єм, ρ - густина.

Формула для знаходження об'єму тіла через густину і масу:
V=m*ρ; m - маса, V - об'єм, ρ - густина.

Формула для знаходження густини тіла через об'єм і масу:
ρ=m*V; m - маса, V - об'єм, ρ - густина.

ЗМІСТ


UACMS

UACMS - система управління контентом

UACMS

Світова статистика online

UACMS

Стереокартинки

UACMS

Як готуватися до Святого Причастя

UACMS

Top 10 суперкомп'ютерів світу

UACMS

Станьте спонсором

UACMS

Рейтинг процвітання країн світу

Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає

Обговорення

Ви користуєтесь броузером ||
WEB Calc - розділ сайту з online-калькуляторами: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут, скрипт, код на javascript.
Сайт працює на UACMS
Розділ онлайн WEB калькуляторів
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі калькуляторів
» 1 - онлайн » 135 - сьогодні
» 108 - вчора » 1071 - за тиждень
» 4424 - в місяць » 27901 - в рік
» 41619 - всього
» рекорд: 323 (27.09.2021)
Україна Google:14.11-21:31 || Yandex:26.11-01:23 || Bing:22.11-19:50
Інформаційно-освітній сайт © 2013 - 2021