|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ

Побудова графіків онлайн

Сервіс дозволяє будувати графіки функцій в прямокутній системі координат на заданому інтервалі значень. В одній координатної площини можна побудувати відразу кілька графіків функцій.
Щоб побудувати графік функції необхідно задати область побудови графіка (для змінної x і функції y) і ввести значення залежно функції від аргументу. Можливо одночасне побудова декількох графіків, для цього необхідно розділяти функції через крапку з комою. Графіки будуть побудовані на одній координатній площині і для наочності будуть відрізнятися кольором. Довідкова інформація по синтаксису математичних операцій, списками підтримуваних функцій і констант розташована внизу сторінки.

Функції:
Дозволяється вводити відразу кілька функцій. Для цього необхідно
після кожної функції ставитьи крапку з комою « ; »
Область побудови:
Вісь X:
від
до
Вісь Y:
від
до
Після кожної зміни потрібно перебудовувати графіки функцій
Параметри:
відображати координатну сітку
одинаковий масштаб осей
залишати старі графіки при побудові нових
Зміна деяких параметрів вимагає перебудову графіків функцій
  
Легенда:
Кольорова легенда графіків функцій

Як вводити функції

Позначення Опис
+ Додавання
- Віднімання
* Множення
/ Ділення
( ) Групуючі символи
x^n або p(x,n) Піднесення x до степеня n
exp(x) Експоненціальна функція, тобто піднесення e до степеня x
root(x,n) Корінь n-степені із x
sqr(x) или sqrt(x) Квадратний корінь із x
cbr(x) або cbrt(x) Кубічний корінь із x
logn(x,a) Логарифм x за основою a
ln(x) Натуральний логарифм x, тобто логарифм x за основою e
lb(x) Логарифм x за основою 2
lg(x) Логарифм x за основою 10
sin(x) Синус від x
cos(x) Косинус від x
tan(x) Тангенс від x
cotan(x) Котангенс від x
sec(x) Секанс від x
csc(x) Косеканс від x
asin(x) Арксинус від x
acos(x) Арккосинус від x
atan(x) Арктангенс від x
acot(x) Арккотангенс від x
asec(x) Арксеканс від x
acsc(x) Арккосеканс від x
sinh(x) Гіперболічний синус від x
cosh(x) Гіперболічний косинус від x
tanh(x) Гіперболічний тангенс від x
coth(x) Гіперболічний котангенс від x
sech(x) Гіперболічний секанс від x
csch(x) Гіперболічний косеканс від x
asinh(x) Гіперболічний арксинус від x
acosh(x) Гіперболічний арккосинус від x
atanh(x) Гіперболічний арктангенс від x
acoth(x) Гіперболічний арккотангенс від x
asech(x) Гіперболічний арксеканс від x
acsch(x) Гіперболічний арккосеканс від x
gaussd(x,m,n) Нормальний розподіл (розподіл Гаусса) із середнім значенням m і стандартним відхиленням n
min(n1,n2) Повертає найменше із двох значень
max(n1,n2) Повертає найбільше із двох значень
round(x) Класичне округлення x до цілого числа
floor(n1,n2) Округлення x вниз до найближчого цілого числа
ceil(n1,n2) Округлення x вверх до найближчого цілого числа
abs(x) Модуль x
rand Випадкове число від 0 до 1
sgn(x) Сигнум x.
Повертає 1, якщо x>0
Повертає 0, якщо x=0
Повертає -1, якщо x<0
e Число Ейлера: 2.7182818284...
Phi Золоте відношення: 1.6180339887...
pi Число Пі: 3.1415926535...

Tут ви також зможете будувати графіки і проводити обчислення
Професійний будівник графіків функцій

Багатоцільовий графобудівник і обчислювач


UACMS

UACMS - система управління контентом

UACMS

Світова статистика online

UACMS

Стереокартинки

UACMS

Як готуватися до Святого Причастя

UACMS

Top 10 суперкомп'ютерів світу

UACMS

Станьте спонсором

UACMS

Рейтинг процвітання країн світу

Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає

Обговорення

Ви користуєтесь броузером ||
WEB Calc - розділ сайту з online-калькуляторами: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут, скрипт, код на javascript.
Сайт працює на UACMS
Розділ онлайн WEB калькуляторів
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі калькуляторів
» 1 - онлайн » 13 - сьогодні
» 84 - вчора » 808 - за тиждень
» 3011 - в місяць » 22566 - в рік
» 36284 - всього
» рекорд: 323 (27.09.2021)
Україна Google:23.10-03:00 || Yandex:19.08-14:41 || Bing:22.10-17:09
Інформаційно-освітній сайт © 2013 - 2021