|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ

Калькулятори: Розбавлення розчину. Молярна маса хімічних сполук. Балансування хімічного рівняння.Молярна маса хімічних сполук. Калькулятор


У хімії, молярна маса є фізичною властивістю, і визначається як маса даної речовини (хімічного елемента або хімічної сполуки), віднесена до її кількості речовини.
Молярні маси хімічних сполук можна визначити, як суму молярних мас хімічних елементів що входять до складу сполуки. Наприклад, молярна маса сульфатної кислоти H2SO4:
M(H2SO4) = 2M(H) + M(S) + 4M(O)= 2·1 + 32 + 24·16 = 98 (г/моль).

В системі СІ одиницею виміру є кг/моль (кілограм на моль). Тим не менш, в силу історичних причин і зручності використання, молярні маси майже завжди виражається в г/моль (грам на моль). Позначається буквою М.


Розбавлення розчину


Концентрація - величина, що виражає кількісний склад розчину. На практиці часто приходитися розбавляти розчин, робити його менш концентрованим. Щоб розрахувати ступінь розведення, скористаємося формулою:

М1V1 = М2V2

V1 — объем розчину до розведення, л, V2 — після розведення (в литрах)
М1 — концентрація розчину перед розведенням, М2 — після розведення (моль/л).

У хімії М - означає міру концентрації, її ще називають молярна і вона відповідає кількості молей речовини на 1 л розчину.

Об'єм після разбавлення:

V2 = (V1 * М1) / М2

Об'єм доданого розчинника V в процесі розведення знаходимо як різницю між кінцевим і початковим об'ємами:

V = (V2 — V1)

Концентрацію розчину після розведення визначаємо за формулою:

М2 = М1V1 / V2

Онлайн калькулятор допоможе розрахувати концентрацію розчину і інші необхідні величини.

Розрахунок розбавлення розчину онлайн

Об'єм перед розведенням (V1) літрів

Концентрація перед розведенням (M1) моль/літр

Концентрація після розведення (M2) моль/літр

Об'єм після розведення (V2) літрів

Об'єм доданого розчинника під час розведення (V) літрів


Калькулятор розведення розчинів


Початкові дані


%
%


Балансування хімічного рівняння


Балансування хімічної реакції — процес зрівнювання кількості хімічних елементів в обох частинах хімічного рівняння. Це означає, що кількість атомів, що містяться в реагентах, до реакції і після - однакова.

Калькулятор балансування хімічного рівнянняОпис: Онлайн калькулятор для балансування рівняння хімічної реакції.

Приклад балансування хімічного рівняння

Розглянемо рівняння: N2 + H2 = NH3

Крок 1. Порівняти елементи в лівій і правій частинах

ЕлементЛіва частинаПрава частина
N21
H23

Крок 2.  Щоб збалансувати хімічне рівняння, додайте 2 до правої частини.

Рівняння : N2 + H2 = 2NH3

ЕлементЛіва частинаПрава частина
N22
H26

Крок 3. Додайте 3 до елемента H в лівій частині рівняння
Рівняння : N2 + 3H2 = 2NH3

ЕлементЛіва частинаПрава частина
N22
H66

Хімічне рівняння збалансовано.

Хімічний "калькулятор". Розрахунок відносних молекулярних мас. Швидке обчислення молярної маси.

Хімічний "калькулятор" (обчислення відносних молекулярних мас)

Звичайно, ви зможете обчислити відносну молекулярну масу будь-якого з'єднання і без допомоги даного калькулятора. Для цього потрібно лише мати під рукою таблицю Менделеєва.

В даній таблиці поруч з символом елемента і його порядковим номером завжди вказується відносна атомна маса (Ar). Наприклад, атомна маса вуглецю приблизно дорівнює 12, Ar(O) = 16, Ar(Pb) = 207. Увага: атомна маса хлору округляється до 35,5!

З атомів складаються молекули, а з відносних атомних мас - відносні молекулярні маси (Mr).

Приклад 1. Молекула H2S складається з 3 атомів: двох атомів водню і одного атома сірки. Від. молек. маса сірководню = 2Ar(H) + Ar(S) = 2 + 32 = 34.

Приклад 2. Молекула H3PO4 складається з 8 атомів: трьох атомів водню, одного атома фосфору і чотирьох атомів кисню. Mr(H3PO4) = 3Ar(H) + Ar(P) + 4Ar(O) = 3 + 31 + 64 = 98.

Молярна маса речовини (в г / моль) чисельно дорівнює його відносній молекулярній масі. Наприклад, в завданні 2 ми вирахували Mr фосфорної кислоти (98). Молярна маса цієї речовини = 98 г/моль. M(Cl2) = 71 г/моль, M(NO2) = 46 г/моль і т. д.

Якщо ви вирішуєте задачу, в якій необхідно обчислювати молярні маси багатьох сполук, та ще кожна з них складається з великого числа атомів, "ручний" розрахунок Мr стає виснажливим. Ось тут і можна скористатися даними калькулятором. Все елементарно: в лівій колонці вибираємо символ відповідного елемента, в правій - кількість атомів даного елемента в молекулі.

Наприклад, якщо вам потрібно обчислити Mr(HClO4), в першому рядку виберіть Н і 1, у другому - Cl і 1, в третьому - O і 4. Решта рядків залиште без змін. Натискаємо кнопку "Обчислити" і отримуємо результат - 100,5. Це і є відносна молекулярна маса хлорної кислоти.

UACMS

UACMS - система управління контентом

UACMS

Світова статистика online

UACMS

Стереокартинки

UACMS

Як готуватися до Святого Причастя

UACMS

Top 10 суперкомп'ютерів світу

UACMS

Станьте спонсором

UACMS

Рейтинг процвітання країн світу

Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає

Обговорення

Ви користуєтесь броузером ||
WEB Calc - розділ сайту з online-калькуляторами: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут, скрипт, код на javascript.
Сайт працює на UACMS
Розділ онлайн WEB калькуляторів
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі калькуляторів
» 10 - онлайн » 109 - сьогодні
» 108 - вчора » 1045 - за тиждень
» 4398 - в місяць » 27875 - в рік
» 41593 - всього
» рекорд: 323 (27.09.2021)
Україна Google:23.11-22:16 || Yandex:13.11-20:03 || Bing:22.11-14:13
Інформаційно-освітній сайт © 2013 - 2021