|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ

Цей гаджет виводить графічне зображення ряду, його моду, медіану, знаходить сумму ряду, його середнє геометричне і формулу ряду

Після введення многочлену, гаджет розкладає його на множники

Побудова графіків

Інтегральне і диференціальне числення

Знаходження границь функцій. Ви можете знайти значення границі функції на нашому сайті в режимі онлайн


У верхньому вікні введіть функцію, в нижньому число до якого прямує х.
Позначеняя: Нескінченність - inf

Покроковий розв’язувач диференціальних рівнянь

Правила вводу функцій в онлайн калькуляторах.

На даній сторінці описані правила введення функцій, яких слід дотримуватися в онлайн калькуляторах, створених на базі віждетів WolframAlpha Mathematica.

Не забувайте перевіряти правильність написання формул. Неточність і помилки в написанні, призводять до невірної відповіді і ситуацій при яких калькулятор відмовляється проводити обчислення.

Оператор

Опис

Найпростіші математичні операції

+ - * / ()

Додавання, віднімання, множення, ділення і символи групування.
Знак множення * - необовязковий: вираз 2sin(3x) еквівалентний 2*sin(3*x).
Cкобкі використовуються для групування виразів.

0.5

Десяткові дроби записуються через крапку:
  • 0.5 - правильний запис;
  • 0,5 - неправильний запис.

Елементарні функції

x^n

Піднесення до степеня: xn, наприклад x^2 значить x2

sqrt(x)

Квадратний корінь: √x. Еквівалентно root(x,2) або x^(1/2)

cbrt(x)

Кубічиий корінь: 3x. Еквівалентно root(x,3) або x^(1/3)

root(x,n)

Корінь n-го степеня із x. Еквівалентно x^(1/n)

log(a,x)

Логарифм x з основою a

ln(x)

Натуральний логарифм (логарифм з основою e)

lg(x)

Десятковий логарифм (логарифм з основою 10)

exp(x)

Експоненціальна функція, Еквівалентно e^x

Тригонометричні функції

sin(x)

Синус от x

cos(x)

Косинус от x

tg(x)

Тангенс от x. Можно вводити tg(x) або tan(x)

ctg(x)

Котангенс от x. Можно вводити ctg(x) або cot(x)

sec(x)

Секанс от x, означається как 1/cos(x)

csc(x)

Косеканс от x, означається как 1/sin(x)

arcsin(x)

Арксинус от x. Можна вводити arcsin(x) або asin(x)

arccos(x)

Арккосинус от x. Можна вводити arccos(x) або acos(x)

atan(x)

Арктангенс от x. Можна вводити arctg(x) або atan(x)

arcctg(x)

Арккотангенс от x. Можна вводити arcctg(x) або acot(x)

asec(x)

Арксеканс от x

acsc(x)

Арккосеканс от x

Деякі константи

e

Число Ейлера e = 2.718281828459045...
pi

Число π = 3.141592653589793...

Геометричні Таблиці

ГЕОМЕТРІЯ У ТАБЛИЦЯХ

СТЕРЕОМЕТРІЯ У ТАБЛИЦЯХ


UACMS

UACMS - система управління контентом

UACMS

Світова статистика online

UACMS

Стереокартинки

UACMS

Як готуватися до Святого Причастя

UACMS

Top 10 суперкомп'ютерів світу

UACMS

Станьте спонсором

UACMS

Рейтинг процвітання країн світу

Розміщено на UACMS

Знайшли помилку? Повідомте нас!
Оцініть наші старання:
Оцінoк немає

Обговорення

Ви користуєтесь броузером ||
WEB Calc - розділ сайту з online-калькуляторами: Погода та природа, Фінанси та господарство, Фізика Хімія, Математика, Здоров'я i Побут, скрипт, код на javascript.
Сайт працює на UACMS
Розділ онлайн WEB калькуляторів
Несвіч-Городище2-Посада
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ САЙТ
К-сть відвідувачів по країнах
Відвідувачі калькуляторів
» 10 - онлайн » 109 - сьогодні
» 108 - вчора » 1045 - за тиждень
» 4398 - в місяць » 27875 - в рік
» 41593 - всього
» рекорд: 323 (27.09.2021)
Україна Google:24.11-09:22 || Yandex:09.11-11:29 || Bing:25.11-21:05
Інформаційно-освітній сайт © 2013 - 2021