|| Онлайн калькулятори || Web-інструменти || Довідник || Кросворди
Дата і час Випадковий блок новин
Наші координати
Світова статистика online
ВИСЛОВИТИСЯ ПО ТЕМІ

Калькулятор розрахунку об'єму і площі поверхні конуса через радіус і висоту

конус
об'єм конуса через радіус і висоту
Радіус (r)
Висота конуса (h)
Конус (від грец. Κώνος «соснова шишка») - тіло в евклідовому просторі, отримане об'єднанням всіх променів, що виходять з однієї точки (вершини конуса) і проходять через плоску поверхню. Іноді конусом називають частину такого тіла, що має обмежений об'єм і отриману об'єднанням всіх відрізків, що з'єднують вершину і точки плоскої поверхні (останню в такому випадку називають основою конуса, а конус спирається на дану основу).
Онлайн калькулятор розрахує об'єм конуса по формулі через радіус і висоту

Калькулятор розрахунку об'єму піраміди

Об'єм піраміди
формула об'єму піраміди
Площа основи піраміди (S)
Висота піраміди (h)
Онлайн калькулятор розрахує об'єм піраміди за формулою через площу основи і висоту піраміди. Піраміда (грец. Πυραμίς, рід. П. Πυραμίδος) - багатогранник, одна з граней якого (звана підставою) - довільний багатокутник, а інші грані (звані бічними гранями) - трикутники, що мають спільну вершину. За кількістю кутів основи розрізняють піраміди трикутні (тетраедр), чотирикутні і т. Д. Піраміда є окремим випадком конуса. Початок геометрії піраміди було покладено в Стародавньому Єгипті і Вавилоні, проте активний розвиток отримало в Стародавній Греції. об'єм піраміди був відомий стародавнім єгиптянам. Першим грецьким математиком, хто встановив, чому дорівнює об'єм піраміди, був Демокріт, а довів Евдокс Кнідський. Давньогрецький математик Евклід систематизував знання про піраміду в XII томі своїх «Початків», а також вивів перше визначення піраміди: тілесна фігура, обмежена площинами, які від однієї площини сходяться в одній точці (книга XI, визначення 12).

Калькулятор розрахунку об'єму і площі поверхні правильної піраміди

піраміда
формула об'єму піраміди
Сторона основи (a)
Число сторін основи (n)
Висота піраміди (h)
Онлайн калькулятор розрахує об'єм піраміди за формулою через сторону основи, число сторін основи і висоту піраміди. Піраміда називається правильною, якщо її основою є правильний багатокутник, а вершина проектується в центр основи. Тоді вона володіє такими властивостями:
-Бічні ребра правильної піраміди рівні;
-в правильної піраміди все бічні межі - неконгруентні трикутник;
-в будь-яку правильну піраміду можна як вписати, так і описати навколо неї сферу;
-якщо центри вписаною і описаної сфери збігаються, то сума плоских кутів при вершині піраміди дорівнює π, а кожен з них відповідно π/n, де n - кількість сторін багатокутника основи;
-площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює половині твори периметра підстави на апофему.

Калькулятор розрахунку об'єму і площі поверхні циліндра через радіус і висоту

циліндр
формула об'єму циліндра через радіус і висоту
Радіус обертання (r)
Висота циліндра (h)
Циліндр (грец. Κύλινδρος - валик, каток) - геометричне тіло, обмежене циліндричною поверхнею і двома паралельними площинами, що перетинають її. Онлайн калькулятор розрахує об'єм циліндра за формулою через радіус і висоту
Формула для обчислення площі бокової поверхні цилінд